Om oss

Buddhistiska gemenskapen Triratna är en del av den internationella buddhistiska rörelsen Triratna Buddhist Community som grundades av en engelsman vid namn Sangharakshita. Efter att ha tillbringat 20 år som munk i Indien, där han studerade och praktiserade inom några av buddhismens huvudtraditioner, återvände Sangharakshita till England och grundade 1967 en ny buddhistisk rörelse. Dess målsättning var och är att med utgångspunkt i buddhismens grundläggande principer skapa former för utövande av buddhismen som passar dagens västerländska människa och samhälle.

Rörelsens kärna utgörs av de män, kvinnor, transpersoner och icke-binära som mottagit ordination som medlemmar i Buddhistorden Triratna. De sätter de buddhistiska idealen i centrum av sitt liv och verkar på olika sätt för att främja spridandet av buddhismen. För närvarande finns över 2500 ordensmedlemmar världen över och ett 30-tal i Sverige.

Utöver centret i Stockholm driver vi retreatcentret Dharmagiri, norr om Sala. Vi har även lokala grupper i Göteborg, Linköping och Hudiksvall (mer info om dessa via kartan längre ner). Det finns också ett antal sammanhang inom vår gemenskap utifrån olika målgrupper och intressen (t.ex. för personer mellan 18-30 år, HBTQ-personer och välgörenhetsinsamling för Indien och Nepal). På centret finns även en buddhistisk bokaffär.

Triratna Buddhist Community har sitt huvudsäte på Adhisthana, Herefordshire, i västra England, där några av Sangharakshitas erfarna elever bor.

För mer information kan du läsa mer om vår gemenskap här. Det finns även mer att läsa på vår internationella hemsida.

Buddhistiska gemenskapen Triratna är medlem i Sveriges buddhistiska gemenskap.

Teamet

Våra aktiviteter leds av medlemmar i Buddhistorden Triratna

Achaladaya
Achaladaya
Styrelseledamot
Dayadharani
Dayadharani
Leder gruppen i Göteborg
Dhirananda
Dhirananda
Kshantida
Kshantida
Munisha
Munisha
Styrelseledamot
Trygghetsombud
Padmabhasa
Padmabhasa
Padmasurya
Padmasurya
Pavarabodhi
Pavarabodhi
Mitrasamordnare för kvinnor
Prakashadipa
Prakashadipa
Centerteamet
Styrelseledamot
Prasadacarin
Prasadacarin
Ordförande
Centerteamet
Satyanita
Satyanita
Shraddhamanas
Shraddhamanas
Sraddhasuri
Sraddhasuri
Leder grupp i Gävle
Subhalocani
Subhalocani
Leder gruppen i Linköping
Vajramuni
Vajramuni
Viriyavasin
Viriyavasin
Kassör
Styrelseledamot
Viryabodhi
Viryabodhi
Styrelseledamot
Dharmagiri-gruppen

Övriga

Våra värderingar

Etik och en trygg miljö

Etik

Etik och ansvarstagande för våra handlingars konsekvenser är centralt inom utövandet av buddhism. Men vi är alla människor som inte alltid lever upp till våra etiska ideal. Därför har vi som gemenskap förtydligat vissa etiska riktlinjer för våra lärare och volontärer. Dessa utgår ifrån de fem etiska träningsföreskrifterna men ger även konkreta exempel på vad dessa kan innebära i praktiken inom ramen för vår verksamhet.

Utöver vår allmänna strävan efter fördjupat etiskt handlande och skapandet av en trygg miljö inom vår gemenskap har vi också dragit stora lärdomar av delar av vår historia. Här finner du mer information om detta.

Skydd av minderåriga och utsatta vuxna

Vår verksamhet riktar sig främst mot personer som är 18 år eller äldre. Det händer dock regelbundet att barn/unga besöker oss, t.ex. på studiebesök, vid våra aktiviteter för unga och som vänner och familjemedlemmar. Vi tar vårt ansvar för skydd av minderåriga på stort allvar. Även vårt ansvar för "utsatta vuxna" (personer som kan ha större risk för att skadas eller utnyttjas av andra, t.ex. p.g.a. mental ohälsa, missbruk, et.c.) tas på stort allvar.

Munisha är vårt trygghetsombud och den som kontaktas vid frågor på detta område. Mejla: munisha2003@protonmail.com

Läs våra policyer här:

Skydd av utsatta vuxna.pdf Skydd av minderåriga.pdf Etiska riktlinjer.pdf