Buddhistisk dana via skattsedeln

Nu kan du stödja Buddhistiska gemenskapen Triratna direkt via din beskattningsbara inkomst

Tidigare var det endast Svenska kyrkan som kunde få hjälp av staten med kyrkoskatten till sin verksamhet. Idag kan även andra registrerade trossamfund få denna hjälp via Skatteverket, för att få in avgifter till verksamheten och på det viset få en stabilare ekonomi. 

Buddhistisk dana via skattsedeln är en frivillig avgift (0.7% av den beskattningsbara inkomsten) för de personer som vill stödja sin buddhistiska förening.

Här kan du lämna ditt digitala medgivande till buddhistisk dana. Du signerar anmälan med din Bank-ID:
sverigesbuddhister.se/anmalan-dana/

Ange att du önskar stödja Buddhistiska gemenskapen Triratna. Sista dag att anmäla sig för nästa inkomstår är 31 oktober.

Frågor?
Mejla Stockholms buddhistcenter: info@stockholmsbuddhistcenter.se - eller prata med Achaladaya och Cecilia på buddhistcentret.