Grundkurser

Vår grundläggande kurs i buddhism och meditation som ges i olika format: Kvällskurs över sex veckor, helgkurs i Stockholm eller helgretreat på Dharmagiri retreatcenter (utanför Sala).