Karuna Sverige

Karuna är Buddhistiska gemenskapen Triratnas organisation för insamling av pengar till främst olika sociala projekt bland utsatta grupper av befolkningen i Indien, Bangladesh, Tibet och Nepal. Projekten stödjer människors strävan efter bättre villkor inom bland annat undervisning, kultur, mänskliga rättigheter, kvinnors ställning och även utövandet av buddhism.

Du kan stödja Karunas arbete via bankgiro (627-3965) eller Swish (123 699 13 68). Skriv gärna ditt namn och din e-postadress.

Karuna är en hjälporganisation som försöker skapa förutsättningar för marginaliserade människor i Sydasien att själva skapa sig en bättre framtid. Karuna grundades 1980 av medlemmar i Buddhistiska gemenskapen Triratna för att hjälpa daliter ("untouchables" eller oberörbara) att själva skapa sig ett bättre och mer meningsfullt liv. Grunden hade lagts av Dr Bhimrao Ambedkar, Indiens första justitieminister, arkitekt för Indiens konstitution, buddhist och själv dalit.

Vilka är då de oberörbara – daliter? De befinner sig utanför hierarkin, i botten av alla mätbara skalor, utanför kastsystemet. Mer än 300 miljoner människor i Sydasien lider av otrygghet, förtryck och mentalt eller fysiskt våld på grund av sin kast eller sin etniska grupptillhörighet. De nekas regelmässigt grundläggande mänskliga rättigheter som tillgång till utbildning, hälsovård, lagskydd och acceptabla levnadsförhållanden.

Inom olika Karuna-stödda projekt arbetar tusentals människor som hjälper människor att lyfta sig ur misären. Verksamheten omfattar barnhem och skolor för gatubarn, läs-, skriv- och datorutbildning för kvinnor, medicinsk hjälp till sjuka, mikrolån, katastrofhjälp till kastlösa.

Du kan stödja Karunas arbete via bankgiro (627-3965) eller Swish (123 699 13 68). Skriv gärna ditt namn och din e-postadress.

Mer information finner du på facebook.com/KarunaSverige eller på karuna.org