HBTQ

Inom Triratna finns en önskan och strävan om att vara ett buddhistiskt sammanhang öppet för alla. Både i Triratna i Sverige och internationellt finns det öppna HBTQ-personer som aktivt utövar Buddhas lära och både undervisar och deltar i våra aktiviteter. 

På Stockholms buddhistcenter finns det även ett forum för oss med erfarenhet av att bryta mot normer kring kön, könsidentitet och sexualitet. Detta är inte tänkt som en separat del av gemenskapen utan snarare som ett utrymme där vi kan dela erfarenheter av att praktisera buddhism som normbrytare, både i samhället och inom vår buddhistiska kontext.

HBTQ-gruppen har de senaste åren varit vilande. Vi lägger upp info om ev. framtida aktiviteter planeras in. 

För mer info eller frågor går det att kontakta Prasadacarin.