Vad är sangha?

Sanghan är den andliga gemenskapen mellan alla som utövar Buddhas lära. Det finns olika nivåer av Sangha, från den upplysta gemenskapen till den stora sanghan av alla som följer Buddhas lära. Några kännetecken för sangha är delade ideal, vänskap och en strävan efter att stödja varandra och samarbeta i harmoni.

Om du haft kontakt med Triratna en viss tid och uppskattar det vi erbjuder, kanske du börjat undra hur du kan fördjupa dig. Här är en beskrivning av hur det kan ske och olika slag eller nivåer av engagemang inom Triratna. De här nivåerna av engagemang är inte nödvändigtvis tecken på andlig utveckling eller insikt, utan speglar mer ens inre strävan och åtagande.

Vän

Alla som deltar i de aktiviteter som ordensmedlemmar anordnar ser vi som vänner till Buddhistorden Triratna. Som vän behöver man inte göra några åtaganden. Att vara vän medför inga skyldigheter och det finns inget formellt medlemskap för en vän. Det är upp till var och en att delta så lite eller så mycket de vill. För oss är det viktigt att alla känner sig välkomna oavsett bakgrund (kön, tro, etnicitet o.s.v.) och att man känner sig fri att gå vidare i sin egen takt.

Mitra

Mitra betyder vän på sanskrit och är något man själv måste fråga om att bli. Det växer ofta fram gradvis och är ett uttryck för att Dharma har blivit en viktig del av ens liv. Här finner du utförligare information om mitraskap och att bli mitra.

Många mitror känner efter ett tag att buddhismen är det viktigaste i sitt liv och vill alltmer placera de buddhistiska idealen (Buddha, Dharma och Sangha) i centrum av sitt liv. Då kan det vara lämpligt att fråga om ordination. Man påbörjar då en träningsprocess som ofta tar flera år. När man själv och framför allt de ordensmedlemmar som känner en anser att man är redo bjuds man in till en ordinationsretreat, vars längd kan variera beroende på ens personliga omständigheter. Om man t.ex. har familjeansvar åker man oftast på en kortare retreat, medan de som har möjlighet uppmanas ta del i en 3-4 månaders ordinationskurs.

Ordensmedlem

Vid ordination tar man sin tillflykt till Buddha, Dharma, Sangha och åtar sig, som ett konkret uttryck för det, att följa tio etiska föreskrifter (en utvidgning av de fem), med motsvarande positiva föreskrifter. Man får dessutom ett buddhistiskt namn – som speglar ens andliga strävan – och en särskild meditationsövning som fokuserar på en särskild buddha eller bodhisattva och dennes upplysta egenskaper. Ordensmedlemmarna träffas ofta en gång i veckan, för ett kapitelmöte, då de har en möjlighet att praktisera tillsammans, ge varandra stöd och uppmuntran. Det här och en mängd andra faktorer hjälper en att fortsätta fördjupa sitt engagemang och sin förståelse av Dharma.