Lärdomar av vår historia

Här följer en sammanfattning av kontroversiella delar av vår gemenskaps historia samt hur vi idag förhåller oss till detta. Vi delar även länkar till mer ingående material om detta viktiga ämne.

Vår grundare och lärare, den nu avlidne Sangharakshita, sammanställde en presentation av buddhismen som är väldigt tillgänglig för oss här i väst. Han var före sin tid med att sammanföra de tre stora buddhistiska traditionerna (theravada, mahayana och vajrayana) till ett enhetligt och omfattande förhållningssätt som återspeglar tidigare element från 2 500 år av buddhistiskt utövande. I Triratna har vi alltså element av theravada, zen, rena landet-skolan och tibetansk buddhism, bara för att nämna några exempel. Detta betyder att även om vi följer vissa gemensamma praktiker kan varje enskild utövare fördjupa sin egen praktik inom särskilda områden som ger personlig inspiration. Utöver detta har hans betoning på vikten av gemenskap lagt grunden för ett världsomspännande nätverk av vänskap och samhörighet utifrån delat utövande av buddhism. Detta är bara ett par exempel på den unika presentation av Dharma (Buddhas lära) och den rika gemenskap som han genom sin livshandling bidrog till.

Sangharakshita utgör dock en paradox för många av oss i Triratna: Han var en begåvad och skicklig lärare samt en god vän och mentor till många men även en komplex personlighet. Vi ser honom alltså inte som en perfekt varelse att sätta på piedestal utan som en människa med sina egna styrkor såväl som brister. 

Sangharakshita återvände 1964 till England efter att ha levt som munk i Indien under närmare 20 år. Han slutade leva som munk bara några år efter att ha återvänt. 1960 och -70-talen var en tid med sexuell frigörelse och experimentering och så vitt vi vet hade han romantiska och sexuella relationer med upp till 25 vuxna yngre män inom ramen för en period av 18 år (under 70-80-talen). Efter denna period valde han sedan åter att leva i celibat. Några av dessa män har senare delat att de fann detta problematiskt och smärtsamt utifrån den roll och position han hade som andlig lärare. 2016 bad Sangharakshita offentligt om ursäkt för den skada han orsakat genom sina handlingar.

Numera är det tydligt att sexuella relationer mellan lärare och elever inte är att rekommendera och vår order har introducerat ett flertal åtgärder för att minimera risken för skada. Exempel på dessa är etiska riktlinjer för våra lärare samt skydd av utsatta vuxna och minderåriga. (Mer om dessa på sidan “Om oss”.)

Om du vill veta mer om detta kan du läsa mer på vår internationella hemsida. Där finner du bl.a.: