Sommarretreat, 1-9 juli

Sommarretreat, 1 – 9 juli Lojong – träning i visdom och medkänsla Lojong är en viktig undervisning och praktiktradition inom tibetansk buddhism, och även inom Triratna. I centrum för undervisningen finns bodhicitta – viljan till upplysning för alla varelser. Det finns två aspekter av bodhicitta, absolut och relativ, som man kan säga motsvarar visdom och … Read more

Läs mer

Satipatthana retreat, 19-28 May

Satipatthana retreat with Vajradevi, 19-28 May Uncontrived Mindfulness; from Awareness to Wisdom Awareness is crucial to Insight, but a Dharma perspective is even more important. Without ’Right View’ informing what we’re aware of, we run the risk of reinforcing ’wrong views’. Wrong views are naturally present in the unenlightened state, but we can train ourselves … Read more

Läs mer

Med mandarava, blå lotus och jasmin, 10-13 feb

Med mandarava, blå lotus och jasmin, 10 – 13 feb Ett utforskande av puja/vördnad och ritual inom buddhistisk praktik Att buddhismen vid sidan av meditation och studier även har riter och ritualer kan väcka olika känslor. För någon är det underbart och självklart, för någon annan något obegripligt eller till och med avskräckande. Under den … Read more

Läs mer

Meditationsretreat för kvinnor, 3-6 feb

Meditationsretreat för kvinnor, 3 – 6 feb Att odla energi för det goda Ofta finns en längtan att förändra hur vi lever våra liv – att meditera mera, utveckla medvetenhet, vara mer etiska, etc.  men det saknas tillräckligt med energi för att omsätta denna längtan i handling. På retreaten utforskar vi hur vi kan odla … Read more

Läs mer

Smittskydd på Stockholms buddhistcenter och Dharmagiri retreatcenter

Smittskydd på Stockholms buddhistcenter och Dharmagiri retreatcenter  (Uppdat. 22 januari 2022)  Stockholms buddhistcenter utgår från Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens beslut gällande coronaviruset (covid-19) och tar situationen på stort allvar. Vi har tagit fram riktlinjer för smittskydd i våra verksamheter där vi bl.a. har begränsat antalet deltagare – samt kommer att kräva uppvisande av vaccinationsbevis. De … Read more

Läs mer

test

27 DEC - 2 JAN
Vinterretreat
-

test

19 - 28 MAJ
Satipatthana retreat
-

test

10 - 13 FEB
Puja-retreat
-

test

24 - 28 AUG
Tyst
retreat

test

17 - 20 MAR
Nordic Order
Weekend

test

28 OKT - 4 NOV
Body of Bliss
-

test

30 MAR - 4 APR
Nordic Women's
TFO retreat

test

7 - 13 NOV
Safe & Sound
-

test

28 APR - 1 MAJ
Ordensretreat
-

test

x

x
x

X
X