Metta & hjärtats frigörelse

Metta & hjärtats frigörelse

Denna kurs är öppen för alla som tidigare har deltagit i en av Triratnas grundkurser

Ett utforskande av metta i meditation och i hela livet, tillsammans med Padmasurya och Viryabodhi. Vi kommer att titta på valda delar av boken "Buddhas ord om kärleksfull vänlighet" av Sangharakshita (finns att köpa på Stockholms buddhistcenter), prova olika sätt att göra metta-bhavana på och utforska hur metta kan vara en omvandlande kraft i livet.Vi måste inte gilla alla människor, men vi kan vara vänliga. Ibland är det svårt att möta alla sidor av sig själv. Kan man verkligen odla metta för alla människor? Varför är det första stadiet så svårt ibland? Måste man ha fem stadier? Hur hänger acceptans och metta ihop? Hur arbetar man med smärta och svårigheter?

Vad har du själv för frågor och funderingar?

Vid det första kurstillfället stämmer vi in med deltagarna för att se vad de har med sig och har för behov. Utifrån detta kanske vi modifierar innehållet en del.

Leds av Padmasurya och Viryabodhi med stöd av Tess.

Boka nu: 1 910 kr / 1 220 kr

Läs mer om våra prisnivåer i nästa bokningssteg

Teamet

Padmasurya
Padmasurya
Viryabodhi
Viryabodhi