Lär dig leva ett mer fullödigt liv

Lär dig leva ett mer fullödigt liv

Denna kurs är öppen för alla som tidigare har deltagit i en av Triratnas grundkurser

En 6-veckors i buddhistisk etik baserad på boken: 
Inte för att få glänsa – en vägledning till buddhistisk etik, av Subhadramati. Vi kommer att utforska etiken genom korta presentationer, gruppdiskussioner, meditation och reflektion.

Leds av Viryabodhi, Achaladaya, Pernilla och Anita.

Om boken: Buddhistisk etik handlar inte om att anpassa sig till ett antal regler, eller att ”få glänsa”, vara god eller duktig för att få belöning eller passa in. Kärnan i ett etiskt liv är i stället att inse att andra människor är ganska lika dig själv. Det inser du genom att aktivt odla kärlek och välvilja, klarhet och förnöjsamhet. Den här boken är en vägledning till att komma i större harmoni med dina medmänniskor, med alla levande varelser och med tillvaron vi alla är en del av och skapar tillsammans.

Länk till boken:
https://www.bodhiforlaget.se/inte-glansa/

Boka nu: 1 910 kr / 1 220 kr

Läs mer om våra prisnivåer i nästa bokningssteg

Teamet

Achaladaya
Achaladaya
Viryabodhi
Viryabodhi