Grundkurs i buddhism och meditation

Bokningsvillkor och prisnivåer 
I kurspriset ingår en bokningsavgift på 500 kr som ej återbetalas vid avbokning. Om du behöver avboka kan det återstående beloppet överföras till en annan kurs/retreat eller återbetalas till dig. 

Du väljer själv om du betalar fullt eller reducerat pris. Det reducerade priset är främst tänkt för de som av olika skäl har låg inkomst eller begränsad ekonomi, som arbetslösa, studerande, pensionärer eller långtidssjukskrivna. Vår princip är att brist på pengar inte ska vara ett hinder för att ta del av vår verksamhet. Om du endast kan betala ett ännu lägre pris än det reducerade, hör av dig till centret så hittar vi en lösning. Om du har möjlighet att betala mer än angivet pris är det också välkommet. Du kan då välja att ge dana/donation i samband med att du bokar dig till en kurs eller retreat. Det gör det möjligt för oss att ge lägre pris till de som behöver och underlättar även för oss att kunna täcka våra kostnader för att driva centret och retreatcentret Dharmagiri.

Mer om detta samt våra fullständiga villkor för anmälan finner du här: Bokningsvillkor