Den ädla åttafaldiga vägen

Den ädla åttafaldiga vägen

För dig som: Öppen för alla
Passar denna aktivitet mig?

Den ädla åttafaldiga vägen är ett underbart ramverk för en buddhistisk praktik. Den ger både en välbehövlig överblick och en mängd läror som vägleder oss i praktiken. Kursen löper över 6 tisdagar och leds av Padmasurya och Viryabodhi, båda med många års erfarenhet av vägen. Vi använder boken Buddhas ädla åttafaldiga väg, av Sangharakshita, som grund och inspiration. Temat kommer att utforskas genom presentationer, meditation, diskussion och praktiska övningar. Det är bra om du läst i boken i förväg, men inte nödvändigt.

Leds av Padmasurya och Viryabodhi med team.

Boka nu: 1 950 kr / 1 245 kr

Läs mer om våra prisnivåer i nästa bokningssteg

Teamet

Padmasurya
Padmasurya
Viryabodhi
Viryabodhi