Tyst retreat, 21 - 25 augusti

Åskviggen och lotusen

Denna retreat är öppen för alla som har deltagit i en av Triratnas grund-/introduktionskurser.

Det här är en mestadels tyst retreat då vi utforskar hur centrala buddhistiska symboler kan vara ett stöd och en katalysator för vår praktik. Symbolerna (vajran & lotusen) är förknippade med flera viktiga egenskaper, som öppenhet, beslutsamhet, verkligheten mm. Vi kopplar också symbolerna till buddhor och bodhisattvor som förkroppsligar dessa egenskaper.

Leds av Viryabodhi och Vimaladhi.

Pris: 2750 kr (reducerat: 1750 kr, fullt pris + dana: 3150 kr). Kostnaden inkluderar en bokningsavgift på 500 kr, se villkor för anmälan.

Ange nedan vilket pris du betalar. Reducerat pris är främst för studerande, arbetslösa, pensionärer och andra med låg inkomst. Om även det reducerade priset är för högt för dig, eller om du skulle behöva dela upp betalningen, hör av dig till centret så hittar vi en lösning. För oss är det viktigt att de som vill delta får det, oavsett ekonomisk situation. Om du har möjlighet får du gärna i samband med bokningen ge en donation (dana) på 400 kr, vilket gör det möjligt för oss att både täcka våra kostnader och att ge lägre pris till de som behöver.

Missing Event Data

X
X