Sommarretreat, 1 - 9 juli

Lojong - träning i visdom och medkänsla

Denna retreat är öppen för alla som har deltagit i en av Triratnas grund-/introduktionskurser.

Lojong är en viktig undervisning och praktiktradition inom tibetansk buddhism, och även inom Triratna. I centrum för undervisningen finns bodhicitta – viljan till upplysning för alla varelser. Det finns två aspekter av bodhicitta, absolut och relativ, som man kan säga motsvarar visdom och medkänsla. I 59 kärnfulla sentenser uttrycks det dynamiska samspelet mellan absolut och relativ bodhicitta. Sentenserna kan delas in i sju sektioner och brukar därför också kallas medvetandeträning i sju punkter, eller på engelska seven point mind training.

På den här retreaten kommer vi att utforska Lojong genom guidad meditation, reflektionsövningar och eget fri praktik.

Lojong är en viktig undervisning och praktiktradition inom tibetansk buddhism, och även inom Triratna. I centrum för undervisningen finns bodhicitta – viljan till upplysning för alla varelser. Det finns två aspekter av bodhicitta, absolut och relativ. Absolut bodhicitta handlar om att vakna upp till det naturliga medvetandet, bortom åtskillnaden mellan jag och andra. Relativ bodhicitta handlar om hur insikt och medkänsla kommer till uttryck i mötet med andra levande varelser och världen i stort. I 59 kärnfulla sentenser uttrycks det dynamiska samspelet mellan absolut och relativ bodhicitta. Sentenserna kan delas in i sju sektioner och brukar därför också kallas medvetandeträning i sju punkter, eller på engelska seven point mind training.

Leds av Dhirananda och Viryabodhi, två svenska ordensmedlemmar med mångårig erfarenhet av dharmaundervisning i olika sammanhang. Dhirananda har dessutom skrivit en textkommentar till lojong-verserna på svenska, som Viryabodhi ska bidra till och sedan ge ut på Bodhi-förlaget.

Retreatkostnaden inkluderar en bokningsavgift på 500 kr, se villkor för anmälan.

Ange nedan (när du öppnat bokningsformuläret) vilket pris du betalar. Reducerat pris är främst för studerande, arbetslösa, pensionärer och andra med låg inkomst. Om även det reducerade priset är för högt för dig, eller om du skulle behöva dela upp betalningen, hör av dig till centret så hittar vi en lösning. För oss är det viktigt att de som vill delta får det, oavsett ekonomisk situation. Om du har möjlighet får du gärna i samband med bokningen ge en donation (dana), vilket gör det möjligt för oss att både täcka våra kostnader och att ge lägre pris till de som behöver.

01jul18:3009(jul 9)14:00Sommarretreat, 1-9 juli

X
X