Smittskydd på Stockholms buddhistcenter och Dharmagiri retreatcenter 

(Uppdat. maj 2022) 

Stockholms buddhistcenter har tagit fram riktlinjer för smittskydd i våra verksamheter.

De allmänna råden om att stanna hemma vid symptom och god handhygien gäller även på Stockholms buddhistcenter och Dharmagiri retreatcenter. Du bör även stanna hemma om någon i hushållet är sjuk.

 

Smittskydd på buddhistcentret i Stockholm

Handhygien
Vi tillhandahåller tvål, pappershanddukar och handsprit.

 

Smittskydd på retreatcentret i Möklinta

Transporter
Stockholms buddhistcenter tar visst ansvar för resesamordning inför retreater. Du har däremot fortsatt eget ansvar för hemtransport snarast möjligt om du utvecklar symptom. Den som inte har bil bör redan innan perioden på Dharmagiri ha en plan för att kunna bli hämtad eller liknande. Vi vet att alla inte har möjlighet att bli hämtade, men kan inte garantera när eller hur lösning för din hemresa går att hitta i händelse av symptom. Villkor som spelar in är antalet bilar, andras villighet att köra o.s.v.

Om någon blir sjuk på plats
Självkarantän i eget rum ordnas tills hemresa är möjlig. Vi förtydligar vilken toalett som används av personer med symptom efter behov.

Handhygien
Vi tillhandahåller tvål, pappershanddukar och handsprit.

X
X