Smittskydd på Dharmagiri i samband med retreat

(Reviderad maj 2021)

Stockholms buddhistcenter utgår från Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens beslut gällande coronaviruset (covid-19) och tar situationen på stort allvar. Vi har tagit fram riktlinjer för smittskydd för Dharmagiri retreatcenter.

De allmänna råden om att stanna hemma vid även milda symptom, distansering, handhygien, extra försiktighet för riskgrupper m.m. gäller även på Dharmagiri.

Symptomfrihet
OBS! Den som känner sig sjuk och uppvisar även milda symptom ska inte komma!

Transporter
Varje person har eget ansvar för både dit- och hemresa. Helst med egen bil. Varje bilförare väljer själv om och hur många personer den är OK med att hämta/lämna i Sala/Möklinta, men det går inte att förvänta sig att andra ska ställa upp utan att i förhand ha kommit överens.  

Skolbussen (63) som går hela vägen till Bännbäck går inte under sommarlovet (14 juni-15 aug 2021). Närmaste hållplats är i Möklinta.

För att förboka taxi från exempelvis Sala station kan man kontakta Taxi Sala på 0224-123 45 eller via deras app "Taxi Västerås". I appen får den som bokar ett fast och lägre pris (ca 850 kr från Sala till Väster Bännbäck 192). 

Vid symptom bör varje person kunna ta sig hem så snart det är möjligt. Den som inte har bil bör redan innan perioden ha en plan för att kunna bli hämtad eller liknande.

Maxantal
Tio personer inkl. retreatteam är max. Då kan alla ha eget sovrum och vi kan hålla utrymme mellan varandra i meditationsrummet. Det är viktigt att vi sprider ut oss - inte minst i trängre utrymmen. I meditationsrummet används enbart de anvisade platserna. Vi flyttar alltså inte på meditationsmattorna, för att säkerställa och behålla gott avstånd mellan de anvisade platserna.

Munskydd
Varje individ väljer själv om den vill använda munskydd eller ej i våra lokaler.

I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring kör- och musikverksamhet reciterar eller sjunger vi inte mantran högt i helgrupp vid sammankomster, utan detta görs enbart av ledare eller ett mycket litet antal personer.

Om någon blir sjuk på plats
Då alla har eget rum är självkarantän, tills hemresa är möjlig, redan en möjlighet. Vi förtydligar vilken toalett som används av personer med symptom efter behov.

Hemresa – Se ovan! 

Kök och matsal
Vi förtydligar rutiner kring köket. Bl.a. färre som arbetar med matlagning samtidigt och att samma personer arbetar ihop i köket regelbundet för att minska de närmare kontakterna. Med så få personer på plats kan även diskningen skötas av en person per pass.
Vi håller avstånd vid matköer, spritar händerna varje gång vi går in i matsalen och låter diskningen slutföras innan matlagningen påbörjas i köket. Vi sprider ut platserna i matsalen. Det går även att äta ute eller i grillhuset.

Handhygien
Vi tillhandahåller tvål, pappershanddukar och handsprit.

Ytterligare städning
Ytdesinfektion används regelbundet på handtag, lampknappar och andra viktiga ytor.

Hör av dig till Stockholms buddhistcenter om du har frågor kring våra rutiner!

X
X