Helgretreat, 3-6 juni

"De tre beskyddarna"

Med anledning av covid-19 har denna retreat endast tio platser för att alla deltagare ska få ett eget rum och för att det ska bli enklare att hålla avstånd. Varje person har eget ansvar för både dit- och hemresa, från dörr till dörr. Mer information om riktlinjer för smittskydd hittar du här:
https://stockholmsbuddhistcenter.se/smittskydd-pa-dharmagiri-i-samband-med-retreat/

Om vi p.g.a. restriktioner inte kan erbjuda retreaten på plats erbjuder vi med stor sannolikhet retreaten online istället. Vi strävar efter att meddela om detta minst två veckor innan retreatstart. Om du har frågor - kontakta oss: info@stockholmsbuddhistcenter.se

Denna retreat är öppen för alla som har deltagit i en av Triratnas grund-/introduktionskurser.

De tre beskyddarna, eller de tre härskarna, är tre bodhisattvor (uppvaknade varelser som oavbrutet hjälper levande varelser mot frihet) som särskilt förkroppsligar och uttrycker varsin aspekt av det uppvaknade sinnet.

Snövita Avalokiteshvara, "han som ser ut över världen", medkänslans bodhisattva.
Bärnstensorangea Mañjushri, "han med ljuvlig glans", visdomens bodhisattva.
Djupblå Vajrapani, "han som håller vajran (åskviggen/diamanten) i sin hand", energins bodhisattva.

Ibland används en liknelse för att beskriva relationen mellan det uppvaknade sinnet och dess olika kvaliteter. När ljuset slår genom en prisma delas det upp i olika färger. Dessa färger är alla samtidigt en del av en helhet (det rena ljuset) och samtidigt en viss aspekt som går att utforska för sig (en av färgerna på andra sidan prisman). Vi kan alltså se alla dessa kvaliteter och egenskaper i t.ex. den historiska buddhan Shakyamuni och alla buddhor och bodhisattvor besitter dem alla. Och på samma gång har olika gestalter vissa sidor som de särskilt kommunicerar och lever ut.

Under denna långhelg inspireras vi av de tre beskyddarnas symbolik genom färger, mudror (handgester), attribut och mycket mer. För att sen reflektera över deras kvaliteter i våra egna liv och hur vi kan fördjupa medkänsla, visdom och energi ännu mer genom vår praktik.

Retreaten leds av Prasadacarin och Viktor NB.

Retreatkostnaden inkluderar en bokningsavgift på 500 kr, se villkor för anmälan.

Ange nedan (när du öppnat bokningsformuläret) vilket pris du betalar. Reducerat pris är främst för studerande, arbetslösa, pensionärer och andra med låg inkomst. Om även det reducerade priset är för högt för dig, eller om du skulle behöva dela upp betalningen, hör av dig till centret så hittar vi en lösning. För oss är det viktigt att de som vill delta får det, oavsett ekonomisk situation. Om du har möjlighet får du gärna i samband med bokningen ge en donation (dana), vilket gör det möjligt för oss att både täcka våra kostnader och att ge lägre pris till de som behöver.

H:iH:i

X
X