Inställd: Qigong i en Dharmakontext

Onsdagar 6 maj - 10 juni kl. 18.30-20.00 online på Zoom

Denna kurs är öppen för alla som har deltagit i en av Triratnas grundkurser.

Vi utforskar träning av Qi i olika former och hur det knyter an till begrepp som "energikropp", "subtil kropp" och dharmapraktik. Qigong som hälsobefrämjande praktik kommer också att vara ett genomgående tema under kursen. Ansatsen är att integrera Qigongpraktik och dharmapraktik i ett öppet utforskande. Meditativa inslag kommer att blandas med fysisk rörelse och utforskande av upplevelse av energiflöden i kroppen.

Kursen leds av Padmasûrya.

Kurskostnaden inkluderar en bokningsavgift på 500 kr, se villkor för anmälan.

Ange nedan vilket pris du betalar. Reducerat pris är främst för studerande, arbetslösa, pensionärer och andra med låg inkomst. Om även det reducerade priset är för högt för dig, eller om du skulle behöva dela upp betalningen, hör av dig till centret så hittar vi en lösning. För oss är det viktigt att de som vill delta får det, oavsett ekonomisk situation. Om du har möjlighet får du gärna i samband med bokningen ge en donation (dana) på 400 kr, vilket gör det möjligt för oss att både täcka våra kostnader och att ge lägre pris till de som behöver.

X
X