Mind training-retreat, 2-11 juli

"Lojong - Träning i medkänsla"

Med anledning av covid-19 har denna retreat endast tio platser för att alla deltagare ska få ett eget rum och för att det ska bli enklare att hålla avstånd. Varje person har eget ansvar för både dit- och hemresa, från dörr till dörr. Mer information om riktlinjer för smittskydd hittar du här:
https://stockholmsbuddhistcenter.se/smittskydd-pa-dharmagiri-i-samband-med-retreat/

Om vi p.g.a. restriktioner inte kan erbjuda retreaten på plats erbjuder vi med stor sannolikhet retreaten online istället. Vi strävar efter att meddela om detta minst två veckor innan retreatstart. Om du har frågor - kontakta oss: info@stockholmsbuddhistcenter.se

Denna retreat är öppen för alla som har deltagit i en av Triratnas grund-/introduktionskurser och har minst ett års meditationserfarenhet.

Meditations- och reflektionsretreat, med inslag av studier eller diskussion

Lojong är en viktig undervisning och praktiktradition inom tibetansk buddhism. I centrum för undervisningen är bodhicitta – viljan till upplysning för alla varelser. Absolut bodhicitta syftar på uppvaknandet till det naturliga medvetandet bortom subjekt-objektdualismen, bortom åtskillnaden mellan jag och andra. Relativ bodhicitta syftar på hur insikt och medkänsla uttrycker sig i mötet med världen och andra levande varelser.

I 59 kärnfulla sentenser uttrycks det dynamiska samspelet mellan absolut och relativ bodhicitta. Sentenserna kan delas in i sju sektioner och brukar därför också kallas medvetandeträning i sju punkter, eller på engelska seven point mind training.

På den här retreaten kommer vi att introducera de 59 sentenserna och använda dem som inspiration för både guidad meditation och egen fri praktik.

Retreaten leds av Aryaka, Dhirananda och Viryabodhi.

Retreatkostnaden inkluderar en bokningsavgift på 500 kr, se villkor för anmälan.

Ange nedan (när du öppnat bokningsformuläret) vilket pris du betalar. Reducerat pris är främst för studerande, arbetslösa, pensionärer och andra med låg inkomst. Om även det reducerade priset är för högt för dig, eller om du skulle behöva dela upp betalningen, hör av dig till centret så hittar vi en lösning. För oss är det viktigt att de som vill delta får det, oavsett ekonomisk situation. Om du har möjlighet får du gärna i samband med bokningen ge en donation (dana), vilket gör det möjligt för oss att både täcka våra kostnader och att ge lägre pris till de som behöver.

02jul(jul 2)18:3011(jul 11)12:00Mind training-retreat, 2-11 juli

 

X
X