Mer om oss

Buddhistiska gemenskapen Triratna har varit verksamma i Stockholm sedan 1980 och har en egen lokal på Södermalm, Stockholms buddhistcenter (Södermannagatan 58).

Centret har ett fridfullt meditationsrum och en liten bokhandel med buddhistiska böcker till försäljning. Kurserna och de flesta övriga aktiviteterna äger rum där och leds av ordensmedlemmar.

Alla Triratnas aktiviteter bygger på självkostnadsprincipen. Föreningens verksamhet och center finansieras delvis genom frivilliga bidrag från Triratnas vänner. Du är välkommen att stödja Triratna genom att sätta in ditt bidrag på föreningens bankgirokonto 5857-4773 eller på Swish-kontonummer: 1231312990.

Vi ger också ut buddhistiska böcker genom BODHI FÖRLAGET, se vår bokaffär för senaste titlar.

Hur centret drivs

Det mesta av undervisningen på centret (och på vårt retreatcenter Dharmagiri) och det övriga arbete som krävs för att få det att fungera praktiskt, sker genom frivilliga insatser från de som själva är engagerade i Buddhistiska gemenskapen Triratna. För att samordna detta och även sköta den löpande administrationen finns några personer som arbetar på deltid för centret och retreatcentret, med visst ekonomiskt stöd.

De uppgifter vi som arbetar på centret har är bland annat:

  • Administration: bokningar, hemsidan, registervård, faktureringar, IT-funktioner, inköp mm.
  • Organisering: samordning av aktiviteter på centret, ordna med retreat-organisatörer, knutpunkt för danagruppernas arbete, skapa mallar för – samt prioritera – hur vi fördelar centrets resurser.
  • Planering & vision: Terminsprogram, övergripande vision – hur vill vi att centret ska utvecklas. Hur kan vi vara mer bidragande till att bygga sangha?
  • Information: hemsida, affischer, trycksaker, nyhetsbrev, program-utskick, information om kurser och retreater.
  • Besök: Studiebesök, elevbesök och ta emot andra grupper.
  • Personliga möten: personer som hör av sig hit med en mängd olika frågor – via telefon, e-post eller som vi träffar här på centret.
  • Bokaffär: inköp, administration, planering, inventering, skicka beställningar per post, presentation och nyhetsbrev. 
X
X