Helgretreat för män, 12 - 14 oktober
Öppenhet och att göra ingenting

Denna retreat är öppen för alla som har deltagit i en av Triratnas grund-/introduktionskurser.

Under denna helg kommer vi att utforska den mindre aktiva och strävande sidan av praktiken. På samma sätt som riktning och ansträngning är en viktig del av vår praktik behöver vi också tillåta en öppenhet, mottaglighet och receptivitet för vad som än uppstår att uppstå. Detta kan vi tillåta såväl i meditationen som utanför, särskilt under en retreat och mitt i naturen. Genom samtal och samvaro, meditation och studier kommer vi titta närmare på balansgången mellan ansträngning och öppenhet.

Leds av Bodhisakta, Shraddhamanas och Prasadacarin.

Pris: 1650 kr (Reducerat: 1050 kr, danapris: 2050 kr). Kostnaden inkluderar en bokningsavgift på 500 kr, se villkor för anmälan.

Ange nedan vilket pris du betalar. Reducerat pris är främst för studerande, arbetslösa, pensionärer och andra med låg inkomst. Om även det reducerade priset är för högt för dig, eller om du skulle behöva dela upp betalningen, hör av dig till centret så hittar vi en lösning. För oss är det viktigt att de som vill delta får det, oavsett ekonomisk situation. Om du har möjlighet får du gärna betala ett högre pris ("danapris"), vilket gör det möjligt för oss att både täcka våra kostnader och att ge lägre pris till de som behöver.

[eventBox id="206"]

X
X