Förändra dig själv och världen, 11-14 april

En retreat för engagerad buddhism

Hur kan vi leva etiskt i relation till samhället och världen? Vad betyder medkänsla och visdom i relation till det lidande som finns omkring oss? Hur kan vår praktik hjälpa oss att ta in och engagera oss i världen utan att bli uppgivna?

Under denna retreat kommer vi tillsammans utforska frågor i världen som berör och engagerar oss som praktiserande buddhister. Det kan handla om miljö och klimat, demokrati och mänskliga rättigheter, HBTQ-frågor eller andra områden som deltagarna vill ta upp. Vi kommer diskutera och dela erfarenheter, tankar och känslor som dessa frågor väcker inom oss för att hitta konstruktiva sätt att förhålla oss och agera. Vi kommer också utforska hur vi kan hämta kraft och perspektiv från meditation och Dharma för att kunna möta världen som den är.

Retreaten kommer innehålla meditation, gruppdiskussioner och korta föredrag. Den är öppen även för personer som inte tidigare har praktiserat inom Triratna. Om du inte gått en av Triratnas introduktions-/grundkurser, vänligen skriv in detta i din bokning alt. mejla centret så att vi vet.

Retreaten leds av Aryaka, Viktoria Vingmarker m fl. Teamet välkomnar idéer och förslag från de som deltar på retreaten; kontakta gärna aryaka@gmail.com.

Pris: 2200 kr (Reducerat: 1400 kr, fullt pris+dana: 2600 kr). Kostnaden inkluderar en bokningsavgift på 500 kr, se villkor för anmälan.

Ange nedan vilket pris du betalar. Reducerat pris är främst för studerande, arbetslösa, pensionärer och andra med låg inkomst. Om även det reducerade priset är för högt för dig, eller om du skulle behöva dela upp betalningen, hör av dig till centret så hittar vi en lösning. För oss är det viktigt att de som vill delta får det, oavsett ekonomisk situation. Om du har möjlighet får du gärna i samband med bokningen ge en donation (dana) på 400 kr, vilket gör det möjligt för oss att både täcka våra kostnader och att ge lägre pris till de som behöver.

[eventBox id="254"]

X
X