Smittskydd på Stockholms buddhistcenter och Dharmagiri retreatcenter 

(Fr.o.m. 29 september 2021) 

Den 29:e september 2021 lyfts samtliga restriktioner riktade mot verksamheter i Sverige. I och med detta öppnar även vi upp för fler deltagare igen och endast ett fåtal rutiner kring smittskydd kvarstår.

Här följer en sammanfattning av vad du behöver veta och förhålla dig till hos oss: 

Fortsatt gäller att ingen med symptom ska delta i våra aktiviteter. Stanna hemma vid symptom! 

Vi kommer varken fråga efter eller kontrollera din vaccinationsstatus. Vi uppmuntrar däremot dig som vill delta i vår verksamhet att i enlighet med Folkhälsomyndighetens och Regeringens rekommendation vaccinera dig. För din egen, andra i gemenskapens (särskilt personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre) och samhällets skull. 

Vi kommer fortsatt tillhandahålla handtvål, handsprit och pappershanddukar för att möjliggöra god handhygien. 

Vid kurser och andra aktiviteter på centret: Vi tar åter in omkring 20 deltagare på våra kurser. Vid aktiviteter utan föranmälan kommer vi inte styra antal (utöver vad som funkar praktiskt i lokalen). 

Vid retreater och andra aktiviteter på Dharmagiri: Vi återgår till 25 platser inklusive team. 

Vi kommer hålla ett singelrum ledigt i händelse av att någon får symptom och behöver isoleras. Vi återinför resesamordning inför retreater. Du har däremot fortsatt eget ansvar för hemtransport snarast möjligt om du utvecklar symptom. Den som inte har bil bör redan innan perioden på Dharmagiri ha en plan för att kunna bli hämtad eller liknande. Vi vet att alla inte har möjlighet att bli hämtade, men kan inte garantera eller lova när eller hur lösning för din hemresa går att hitta i händelse av symptom. Villkor som spelar in är antalet bilar, andras villighet att köra, o.s.v. 

Observera att skolbussen inte går från Bännbäck, utan bara från Möklinta (lite mer än en mil bort), under helger. Taxi Sala nås på 0224-123 45 eller via deras app "Taxi Västerås". I appen får den som bokar ett fast och lägre pris (ca 850 kr från Väster Bännbäck 192 till Sala). 

Hör av dig till Stockholms buddhistcenter om du har frågor kring våra rutiner!

Nordic women's TFO retreat, 30 March-4 April 2022

This retreat is for woman who are training for ordination in the Nordic region.

More info to come!

The retreat will be led by Kulanandi with Pavarabodhi, Suvarnachandra and Muditadevi.

The cost includes a booking fee of 500 SEK, see terms for registration.

Enter the price you'll be paying below. The reduced price is primarily for students, unemployed, retirees and others with low income. If the reduced price is too high for you, or you would need to pay by instalments, contact the centre and we will find a solution. It is important for us that those who want to participate can do so, regardless of their financial situation. If possible, please consider giving a donation (dana) when booking, which allows us to cover both our costs and to give lower prices to those who need.

30mar(mar 30)18:3004apr(apr 4)14:00Nordic woman's TFO retreat, 30 March-4 April

Metta - Vägen till frihet
Retreathelg 18-35 år, 20-22 aug

Med anledning av covid-19 har denna retreat endast tolv platser. Detta för att majoriteten ska ha eget sovrum och för att det ska bli enklare att hålla avstånd. Varje person har eget ansvar för både dit- och hemresa, från dörr till dörr. Mer information om riktlinjer för smittskydd hittar du här:
https://stockholmsbuddhistcenter.se/smittskydd-pa-dharmagiri-i-samband-med-retreat/

Om vi p.g.a. restriktioner inte kan erbjuda retreaten på plats erbjuder vi med stor sannolikhet retreaten online istället. Vi strävar efter att meddela om detta minst två veckor innan retreatstart. Om du har frågor - kontakta oss: info@stockholmsbuddhistcenter.se

Denna retreat är öppen för alla i åldrarna 18-35 år. Inga förkunskaper eller tidigare erfarenheter av meditation och/eller buddhism krävs.

Må alla levande varelser vara lyckliga!

Under denna helg kommer vi bekanta oss med och fördjupa oss i meditationsformen metta-bhavana, som kan översättas till utvecklandet av kärleksfull vänlighet. Det är en meditation där vi övar oss i att utveckla välvilja genom att önska att vi själva och andra ska må bra och bli fria från lidande. Men kärleksfull vänlighet, eller metta, är inte bara något som vi gör när vi mediterar - det är ett sätt att leva och ett sätt att se på världen. Med metta gentemot oss själva och andra så kan vi verkligen bli friare och lyckligare!

Utöver ledda meditationer och föredrag kommer det finnas gott om tid för samtal och tid i naturen - och förhoppningsvis bad i Dalälven!

Retreaten leds av Satyanita, Viktor NB och Bodhisakta.

Retreatkostnaden inkluderar en bokningsavgift på 500 kr, se villkor för anmälan.

Ange nedan (när du öppnat bokningsformuläret) vilket pris du betalar. Reducerat pris är främst för studerande, arbetslösa, pensionärer och andra med låg inkomst. Om även det reducerade priset är för högt för dig, eller om du skulle behöva dela upp betalningen, hör av dig till centret så hittar vi en lösning. För oss är det viktigt att de som vill delta får det, oavsett ekonomisk situation. Om du har möjlighet får du gärna i samband med bokningen ge en donation (dana), vilket gör det möjligt för oss att både täcka våra kostnader och att ge lägre pris till de som behöver.

20aug(aug 20)18:3022(aug 22)14:00Eventet är överRetreathelg 18-35 år, 20-22 aug

Grundkurshelg på Dharmagiri retreatcenter, 26-28 nov

Fredag kl 18.30 till söndag kl 14

Vi lär ut två grundläggande meditationsövningar: uppmärksamhet på andningen och metta-bhavana. De är metoder för att odla medvetenhet och vänlighet gentemot sig själv och andra. Vi går också igenom grunderna i den buddhistiska läran, ett utforskande av både hjärta och sinne och som syftar till djupare insikt i tillvarons natur.

Kursen leds av Shraddhamanas.

Kostnaden inkluderar en bokningsavgift på 500 kr, se villkor för anmälan.

Ange nedan (när du öppnat bokningsformuläret) vilket pris du betalar. Reducerat pris är främst för studerande, arbetslösa, pensionärer och andra med låg inkomst. Om även det reducerade priset är för högt för dig, eller om du skulle behöva dela upp betalningen, hör av dig till centret så hittar vi en lösning. För oss är det viktigt att de som vill delta får det, oavsett ekonomisk situation. Om du har möjlighet får du gärna i samband med bokningen ge en donation (dana), vilket gör det möjligt för oss att både täcka våra kostnader och att ge lägre pris till de som behöver.

26nov(nov 26)18:3028(nov 28)14:00Grundkurshelg på Dharmagiri retreatcenter, 26-28 nov

Vinterretreat: Det reaktiva och kreativa sinnet, 27 dec-2 dec

Denna retreat är öppen för alla som gått någon av Triratnas grund-/introduktionskurser och har en regelbunden meditationspraktik. Du behöver ha haft ett års erfarenhet av meditation.

Retreaten kommer vara en intensiv meditationsretreat, med mycket tystnad. Det kommer ges möjlighet till praktiksamtal där ni kan få vägledning i er meditationspraktik.
 
Sinnets potential är obegränsad och vi kommer fördjupa oss i dess skönhet och möjlighet till uppvaknande. Vi kommer utgå från vår möjlighet att lägga märke till våra sinnestillstånd (dhammavicaya) och fördjupa vår förmåga att se vad som är hjälpsamt och ohjälpsamt i vår praktik och väg mot frihet. Utgångspunkten är (bodhyangas) som beskrivs i Anapanasati-suttan.
Retreaten leds av Pavarabodhi, Shraddhamanas och Subhalocani.
Retreatkostnaden inkluderar en bokningsavgift på 500 kr, se villkor för anmälan.
Ange nedan (när du öppnat bokningsformuläret) vilket pris du betalar. Reducerat pris är främst för studerande, arbetslösa, pensionärer och andra med låg inkomst. Om även det reducerade priset är för högt för dig, eller om du skulle behöva dela upp betalningen, hör av dig till centret så hittar vi en lösning. För oss är det viktigt att de som vill delta får det, oavsett ekonomisk situation. Om du har möjlighet får du gärna i samband med bokningen ge en donation (dana), vilket gör det möjligt för oss att både täcka våra kostnader och att ge lägre pris till de som behöver.

27dec(dec 27)18:3002jan(jan 2)14:00Vinterretreat 2021, 27 dec-2 jan

Helgretreat för kvinnliga mitror: Mindfulness och metta i vardagen, 4 - 7 nov

Denna retreat är för kvinnliga mitror.

Retreaten kommer ramas in av de kvinnliga buddhornas mandala, som representerar visdom och medkänsla.

Teamet är Pavarabodhi, Munisha och Vimaladhi.

Retreatkostnaden inkluderar en bokningsavgift på 500 kr, se villkor för anmälan.

Ange nedan (när du öppnat bokningsformuläret) vilket pris du betalar. Reducerat pris är främst för studerande, arbetslösa, pensionärer och andra med låg inkomst. Om även det reducerade priset är för högt för dig, eller om du skulle behöva dela upp betalningen, hör av dig till centret så hittar vi en lösning. För oss är det viktigt att de som vill delta får det, oavsett ekonomisk situation. Om du har möjlighet får du gärna i samband med bokningen ge en donation (dana), vilket gör det möjligt för oss att både täcka våra kostnader och att ge lägre pris till de som behöver.

04nov(nov 4)18:3007(nov 7)14:00Helgretreat kvinnliga mitror, 4-7 nov

"Eros och skönhet"
Helgretreat för män, 28-31 okt

Denna retreat är för ordensmedlemmar, manliga mitror och erfarna män i Triratna.

En gång sa Sangharakshita att om man inte känner lust och motivation i det andliga livet, ska man fråga sig var ens intressen ligger, vad det är som upptar ens tankar och fantasier, vad sätter igång en. Ett utforskande av begär – i alla dess former – i våra liv.

Mer info kommer.

Retreaten leds av Padmasurya och Viryabodhi

Retreatkostnaden inkluderar en bokningsavgift på 500 kr, se villkor för anmälan.

Ange nedan (när du öppnat bokningsformuläret) vilket pris du betalar. Reducerat pris är främst för studerande, arbetslösa, pensionärer och andra med låg inkomst. Om även det reducerade priset är för högt för dig, eller om du skulle behöva dela upp betalningen, hör av dig till centret så hittar vi en lösning. För oss är det viktigt att de som vill delta får det, oavsett ekonomisk situation. Om du har möjlighet får du gärna i samband med bokningen ge en donation (dana), vilket gör det möjligt för oss att både täcka våra kostnader och att ge lägre pris till de som behöver.

28okt(okt 28)18:3031(okt 31)14:00Helgretreat för män, 28-31 okt

Dödenretreat, 7-10 okt

Denna retreat är öppen för alla som har deltagit i en av Triratnas grund-/introduktionskurser.

Under denna långhelg kommer vi utforska temat döden och särskilt hur medvetenhet om döden kan berika livet. Vid sidan av döden kommer vi även använda oss av de andra tre av de fyra påminnelserna: Att det här livet är dyrbart, att handlingar får konsekvenser och att samsara (kretsloppet av liv och död, den villkorade existensen) har sina brister.

Utöver föredrag, samtal, meditation och puja/ritual kommer vi även reflektera högt i par.

Retreaten leds av Prasadacarin och Subhalocani.

Retreatkostnaden inkluderar en bokningsavgift på 500 kr, se villkor för anmälan.

Ange nedan (när du öppnat bokningsformuläret) vilket pris du betalar. Reducerat pris är främst för studerande, arbetslösa, pensionärer och andra med låg inkomst. Om även det reducerade priset är för högt för dig, eller om du skulle behöva dela upp betalningen, hör av dig till centret så hittar vi en lösning. För oss är det viktigt att de som vill delta får det, oavsett ekonomisk situation. Om du har möjlighet får du gärna i samband med bokningen ge en donation (dana), vilket gör det möjligt för oss att både täcka våra kostnader och att ge lägre pris till de som behöver.

07okt(okt 7)18:3010(okt 10)14:00Eventet är överDödenretreat, 7-10 okt

Satipatthana / Anapanasati med Aryaka och Viryabodhi

10-19 September

Med anledning av covid-19 har denna retreat endast tolv platser. Detta för att majoriteten ska ha eget sovrum och för att det ska bli enklare att hålla avstånd. Varje person har eget ansvar för både dit- och hemresa, från dörr till dörr. Mer information om riktlinjer för smittskydd hittar du här.

Om vi p.g.a. restriktioner inte kan erbjuda retreaten på plats erbjuder vi med stor sannolikhet retreaten online istället. Vi strävar efter att meddela om detta minst två veckor innan retreatstart. Om du har frågor - kontakta oss:
info@stockholmsbuddhistcenter.se

Denna retreat är för mitror och ordensmedlemmar i den svenska sanghan.

Vajradevi kan tyvärr inte komma och leda retreaten, framför allt på grund av en allvarligt sjuk familjemedlem. Istället erbjuder Aryaka och Viryabodhi att hålla i en retreat med samma tema, och med inspiration från Vajradevis nya bok och undervisning, kanske rentav guidade meditationer och ev. live kontakt med Vajradevi.

Aryaka och Viryabodhi har lång erfarenhet och har lett flera retreater på temat tidigare. Fler detaljer kommer senare, men en förändring är att retreaten slutar kl. 11.30 på söndagen 19 september. Samtidigt ser vi fram emot att förhoppningsvis välkomna Vajradevi i maj 2022.

Retreatkostnaden inkluderar en bokningsavgift på 500 kr, se villkor för anmälan.

Ange nedan (när du öppnat bokningsformuläret) vilket pris du betalar. Reducerat pris är främst för studerande, arbetslösa, pensionärer och andra med låg inkomst. Om även det reducerade priset är för högt för dig, eller om du skulle behöva dela upp betalningen, hör av dig till centret så hittar vi en lösning. För oss är det viktigt att de som vill delta får det, oavsett ekonomisk situation. Om du har möjlighet får du gärna i samband med bokningen ge en donation (dana), vilket gör det möjligt för oss att både täcka våra kostnader och att ge lägre pris till de som behöver.

10sep(sep 10)18:3019(sep 19)11:30Event OverSatipatthana / Anapanasati med Aryaka & Viryabodhi, 10-19 sep

Online: Helgretreat för män, 23-25 april
Konsten och dharmapraktiken

Denna retreat är öppen för alla som identifierar sig som män som har deltagit i en av Triratnas grund-/introduktionskurser.

Något som tydligt kännetecknar rörelsen Triratna och Sangharakshitas undervisning är att konsten ses som en fullt integrerad del av det andliga livet - D.v.s. inte som något extra vid sidan av utan som en central och viktig del av fördjupad förståelse och praktik av buddhismen.

Under denna helgretreat kommer vi dyka in i detta rika tema och genom föredrag, gott om tid för samtal, meditation och ritual utforska relationen mellan dharmalivet (bl.a. etik meditation och visdom) och estetisk uppskattning av det sköna. Vad förenar dessa två? Vad gör viss konst mer andlig än annan? Hur kan vi göra dharmapraktik av konstformer såsom måleri/teckning, foto, skulptur, konsthantverk, arkitektur, litteratur, musik, dans, teater eller film? Vi möts kring detta inte som konstvetare eller konstnärer utan som nyfikna utövare av Dharma med våra egna ingångar till konst och kultur.

Retreaten leds av Prasadacarin och Marcus L.

Preliminära tider för passen (samtliga med paus mitt i!):
Fredag
19.00-20.30 - Introduktion och meditation
Lördag
07.00-08.30 - Morgonmeditation med två sittningar
10.00-12.00 - Föredrag och samtal
15.30-17.00 - Kortare undervisning och meditation
19.00-20.30 - Meditation och puja/ritual
Söndag
07.00-08.30 - Morgonmeditation med två sittningar
10.00-12.00 - Kortare undervisning, samtal och avslut

Retreatkostnaden inkluderar en bokningsavgift på 500 kr, se villkor för anmälan.

Ange nedan (när du öppnat bokningsformuläret) vilket pris du betalar. Reducerat pris är främst för studerande, arbetslösa, pensionärer och andra med låg inkomst. Om även det reducerade priset är för högt för dig, eller om du skulle behöva dela upp betalningen, hör av dig till centret så hittar vi en lösning. För oss är det viktigt att de som vill delta får det, oavsett ekonomisk situation. Om du har möjlighet får du gärna i samband med bokningen ge en donation (dana), vilket gör det möjligt för oss att både täcka våra kostnader och att ge lägre pris till de som behöver.

23apr(apr 23)18:3025(apr 25)14:00Eventet är överMoved OnlineOnline: Helgretreat för män, 23-25 april

X
X