Tyst retreat, 25-29 aug

Med anledning av covid-19 har denna retreat endast tio platser för att alla deltagare ska få ett eget rum och för att det ska bli enklare att hålla avstånd. Varje person har eget ansvar för både dit- och hemresa, från dörr till dörr. Mer information om riktlinjer för smittskydd hittar du här:
https://stockholmsbuddhistcenter.se/smittskydd-pa-dharmagiri-i-samband-med-retreat/

Om vi p.g.a. restriktioner inte kan erbjuda retreaten på plats erbjuder vi med stor sannolikhet retreaten online istället. Vi strävar efter att meddela om detta minst två veckor innan retreatstart. Om du har frågor - kontakta oss: info@stockholmsbuddhistcenter.se

Denna retreat är öppen för alla som har deltagit i en av Triratnas grund-/introduktionskurser.

Det här är en årligen återkommande och mycket uppskattad retreat. Vi är mestadels tystnad och har helt enkelt en chans att gå djupare i vår praktik tillsammans. Lite mer info kommer senare.

Retreaten leds av Viryabodhi och Maria E.

Retreatkostnaden inkluderar en bokningsavgift på 500 kr, se villkor för anmälan.

Ange nedan (när du öppnat bokningsformuläret) vilket pris du betalar. Reducerat pris är främst för studerande, arbetslösa, pensionärer och andra med låg inkomst. Om även det reducerade priset är för högt för dig, eller om du skulle behöva dela upp betalningen, hör av dig till centret så hittar vi en lösning. För oss är det viktigt att de som vill delta får det, oavsett ekonomisk situation. Om du har möjlighet får du gärna i samband med bokningen ge en donation (dana), vilket gör det möjligt för oss att både täcka våra kostnader och att ge lägre pris till de som behöver.

25aug(aug 25)18:3029(aug 29)14:00Tyst retreat, 25-29 aug

25aug(aug 25)18:3029(aug 29)14:00Väntelista: Tyst retreat, 25-29 aug

Veckoretreat, 15-22 juli
"Dhyana och Qigong"

Med anledning av covid-19 har denna retreat endast tio platser för att alla deltagare ska få ett eget rum och för att det ska bli enklare att hålla avstånd. Varje person har eget ansvar för både dit- och hemresa, från dörr till dörr. Mer information om riktlinjer för smittskydd hittar du här:
https://stockholmsbuddhistcenter.se/smittskydd-pa-dharmagiri-i-samband-med-retreat/

Om vi p.g.a. restriktioner inte kan erbjuda retreaten på plats erbjuder vi med stor sannolikhet retreaten online istället. Vi strävar efter att meddela om detta minst två veckor innan retreatstart. Om du har frågor - kontakta oss: info@stockholmsbuddhistcenter.se

Denna retreat är öppen för alla som har deltagit i en av Triratnas grund-/introduktionskurser och har en regelbunden meditationspraktik.

En intensiv meditationsretreat med fokus på dhyana (meditativ absorption) och med Qigong.

Under retreaten kommer du att få möjlighet att fördjupa din kroppsmedvetenhet, både den "fysiska kroppen" och "energikroppen". En vacker och glädjefylld väg till fördjupad koncentration - Dhyana. Vi kommer att kombinera meditation i rörelse, Qigong, med sittande praktik. För dem som vill kommer praktiksamtal att erbjudas. Retreaten kommer att ge mycket utrymme för stillhet, att vara i naturen och njuta av sommaren.

Du behöver inte ha några förkunskaper om Qigong, men en regelbunden meditationspraktik förutsätts.

Retreaten leds av Padmasûrya och Pavarabodhi.

Retreatkostnaden inkluderar en bokningsavgift på 500 kr, se villkor för anmälan.

Ange nedan (när du öppnat bokningsformuläret) vilket pris du betalar. Reducerat pris är främst för studerande, arbetslösa, pensionärer och andra med låg inkomst. Om även det reducerade priset är för högt för dig, eller om du skulle behöva dela upp betalningen, hör av dig till centret så hittar vi en lösning. För oss är det viktigt att de som vill delta får det, oavsett ekonomisk situation. Om du har möjlighet får du gärna i samband med bokningen ge en donation (dana), vilket gör det möjligt för oss att både täcka våra kostnader och att ge lägre pris till de som behöver.

15jul(jul 15)18:3022(jul 22)14:00Veckoretreat, 15-22 juli

Mind training-retreat, 2-11 juli

"Lojong - Träning i medkänsla"

Med anledning av covid-19 har denna retreat endast tio platser för att alla deltagare ska få ett eget rum och för att det ska bli enklare att hålla avstånd. Varje person har eget ansvar för både dit- och hemresa, från dörr till dörr. Mer information om riktlinjer för smittskydd hittar du här:
https://stockholmsbuddhistcenter.se/smittskydd-pa-dharmagiri-i-samband-med-retreat/

Om vi p.g.a. restriktioner inte kan erbjuda retreaten på plats erbjuder vi med stor sannolikhet retreaten online istället. Vi strävar efter att meddela om detta minst två veckor innan retreatstart. Om du har frågor - kontakta oss: info@stockholmsbuddhistcenter.se

Denna retreat är öppen för alla som har deltagit i en av Triratnas grund-/introduktionskurser och har minst ett års meditationserfarenhet.

Meditations- och reflektionsretreat, med inslag av studier eller diskussion

Lojong är en viktig undervisning och praktiktradition inom tibetansk buddhism. I centrum för undervisningen är bodhicitta – viljan till upplysning för alla varelser. Absolut bodhicitta syftar på uppvaknandet till det naturliga medvetandet bortom subjekt-objektdualismen, bortom åtskillnaden mellan jag och andra. Relativ bodhicitta syftar på hur insikt och medkänsla uttrycker sig i mötet med världen och andra levande varelser.

I 59 kärnfulla sentenser uttrycks det dynamiska samspelet mellan absolut och relativ bodhicitta. Sentenserna kan delas in i sju sektioner och brukar därför också kallas medvetandeträning i sju punkter, eller på engelska seven point mind training.

På den här retreaten kommer vi att introducera de 59 sentenserna och använda dem som inspiration för både guidad meditation och egen fri praktik.

Retreaten leds av Aryaka, Dhirananda och Viryabodhi.

Retreatkostnaden inkluderar en bokningsavgift på 500 kr, se villkor för anmälan.

Ange nedan (när du öppnat bokningsformuläret) vilket pris du betalar. Reducerat pris är främst för studerande, arbetslösa, pensionärer och andra med låg inkomst. Om även det reducerade priset är för högt för dig, eller om du skulle behöva dela upp betalningen, hör av dig till centret så hittar vi en lösning. För oss är det viktigt att de som vill delta får det, oavsett ekonomisk situation. Om du har möjlighet får du gärna i samband med bokningen ge en donation (dana), vilket gör det möjligt för oss att både täcka våra kostnader och att ge lägre pris till de som behöver.

02jul(jul 2)18:3011(jul 11)12:00Mind training-retreat, 2-11 juli

 

Smittskydd på Dharmagiri i samband med retreat

(Reviderad maj 2021)

Stockholms buddhistcenter utgår från Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens beslut gällande coronaviruset (covid-19) och tar situationen på stort allvar. Vi har tagit fram riktlinjer för smittskydd för Dharmagiri retreatcenter.

De allmänna råden om att stanna hemma vid även milda symptom, distansering, handhygien, extra försiktighet för riskgrupper m.m. gäller även på Dharmagiri.

Symptomfrihet
OBS! Den som känner sig sjuk och uppvisar även milda symptom ska inte komma!

Transporter
Varje person har eget ansvar för både dit- och hemresa. Helst med egen bil. Varje bilförare väljer själv om och hur många personer den är OK med att hämta/lämna i Sala/Möklinta, men det går inte att förvänta sig att andra ska ställa upp utan att i förhand ha kommit överens.  

Skolbussen (63) som går hela vägen till Bännbäck går inte under sommarlovet (14 juni-15 aug 2021). Närmaste hållplats är i Möklinta.

För att förboka taxi från exempelvis Sala station kan man kontakta Taxi Sala på 0224-123 45 eller via deras app "Taxi Västerås". I appen får den som bokar ett fast och lägre pris (ca 850 kr från Sala till Väster Bännbäck 192). 

Vid symptom bör varje person kunna ta sig hem så snart det är möjligt. Den som inte har bil bör redan innan perioden ha en plan för att kunna bli hämtad eller liknande.

Maxantal
Tio personer inkl. retreatteam är max. Då kan alla ha eget sovrum och vi kan hålla utrymme mellan varandra i meditationsrummet. Det är viktigt att vi sprider ut oss - inte minst i trängre utrymmen. I meditationsrummet används enbart de anvisade platserna. Vi flyttar alltså inte på meditationsmattorna, för att säkerställa och behålla gott avstånd mellan de anvisade platserna.

Munskydd
Varje individ väljer själv om den vill använda munskydd eller ej i våra lokaler.

I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring kör- och musikverksamhet reciterar eller sjunger vi inte mantran högt i helgrupp vid sammankomster, utan detta görs enbart av ledare eller ett mycket litet antal personer.

Om någon blir sjuk på plats
Då alla har eget rum är självkarantän, tills hemresa är möjlig, redan en möjlighet. Vi förtydligar vilken toalett som används av personer med symptom efter behov.

Hemresa – Se ovan! 

Kök och matsal
Vi förtydligar rutiner kring köket. Bl.a. färre som arbetar med matlagning samtidigt och att samma personer arbetar ihop i köket regelbundet för att minska de närmare kontakterna. Med så få personer på plats kan även diskningen skötas av en person per pass.
Vi håller avstånd vid matköer, spritar händerna varje gång vi går in i matsalen och låter diskningen slutföras innan matlagningen påbörjas i köket. Vi sprider ut platserna i matsalen. Det går även att äta ute eller i grillhuset.

Handhygien
Vi tillhandahåller tvål, pappershanddukar och handsprit.

Ytterligare städning
Ytdesinfektion används regelbundet på handtag, lampknappar och andra viktiga ytor.

Hör av dig till Stockholms buddhistcenter om du har frågor kring våra rutiner!

X
X