Sommarretreat, 1 - 9 juli

Lojong - träning i visdom och medkänsla

Denna retreat är öppen för alla som har deltagit i en av Triratnas grund-/introduktionskurser.

Lojong är en viktig undervisning och praktiktradition inom tibetansk buddhism, och även inom Triratna. I centrum för undervisningen finns bodhicitta – viljan till upplysning för alla varelser. Det finns två aspekter av bodhicitta, absolut och relativ, som man kan säga motsvarar visdom och medkänsla. I 59 kärnfulla sentenser uttrycks det dynamiska samspelet mellan absolut och relativ bodhicitta. Sentenserna kan delas in i sju sektioner och brukar därför också kallas medvetandeträning i sju punkter, eller på engelska seven point mind training.

På den här retreaten kommer vi att utforska Lojong genom guidad meditation, reflektionsövningar och eget fri praktik.

Lojong är en viktig undervisning och praktiktradition inom tibetansk buddhism, och även inom Triratna. I centrum för undervisningen finns bodhicitta – viljan till upplysning för alla varelser. Det finns två aspekter av bodhicitta, absolut och relativ. Absolut bodhicitta handlar om att vakna upp till det naturliga medvetandet, bortom åtskillnaden mellan jag och andra. Relativ bodhicitta handlar om hur insikt och medkänsla kommer till uttryck i mötet med andra levande varelser och världen i stort. I 59 kärnfulla sentenser uttrycks det dynamiska samspelet mellan absolut och relativ bodhicitta. Sentenserna kan delas in i sju sektioner och brukar därför också kallas medvetandeträning i sju punkter, eller på engelska seven point mind training.

Leds av Dhirananda och Viryabodhi, två svenska ordensmedlemmar med mångårig erfarenhet av dharmaundervisning i olika sammanhang. Dhirananda har dessutom skrivit en textkommentar till lojong-verserna på svenska, som Viryabodhi ska bidra till och sedan ge ut på Bodhi-förlaget.

Retreatkostnaden inkluderar en bokningsavgift på 500 kr, se villkor för anmälan.

Ange nedan (när du öppnat bokningsformuläret) vilket pris du betalar. Reducerat pris är främst för studerande, arbetslösa, pensionärer och andra med låg inkomst. Om även det reducerade priset är för högt för dig, eller om du skulle behöva dela upp betalningen, hör av dig till centret så hittar vi en lösning. För oss är det viktigt att de som vill delta får det, oavsett ekonomisk situation. Om du har möjlighet får du gärna i samband med bokningen ge en donation (dana), vilket gör det möjligt för oss att både täcka våra kostnader och att ge lägre pris till de som behöver.

01jul18:3009(jul 9)14:00Sommarretreat, 1-9 juli

Satipatthana retreat with Vajradevi, 19-28 May

Uncontrived Mindfulness; from Awareness to Wisdom

This retreat is for people who have participated in one of the Triratna's foundation/introductory courses.

Awareness is crucial to Insight, but a Dharma perspective is even more important. Without 'Right View' informing what we're aware of, we run the risk of reinforcing 'wrong views'. Wrong views are naturally present in the unenlightened state, but we can train ourselves to become aware of those ideas and distortions through learning to watch our minds. Mind watching reveals how we are relating to whatever is happening in experience, whether it be a thought, an emotion, or an arising through one of our senses. 

We can relate to experience with acceptance, interest, and impartiality. Or we can resist and proliferate around what is happening, seeing a painful state grow before our eyes, feeling that we are seemingly powerless to stop it. All our dukkha; our dis-ease, dissatisfaction and disappointment come from this resistance. 

We can see Right View as a 'curative' perspective. It helps us see how we cling and how through that clinging we create our own suffering. Mindfulness and Right View give us tools to relate to ourselves in ways that don't create further suffering for ourselves or others. We have freedom from fixed views and wise attentiveness in the palm of our hands.

There will be talks and led meditations, using the framework of the Satipatthana Sutta, the Buddha's primary teaching on Mindfulness. We’ll relate the sutta to the aspects of Spiritual Death and Spiritual Receptivity in our Mandala of Practice. To facilitate turning inwards the retreat will mainly be in silence.

We will meditate using all 4 postures (walking, sitting, standing and lying down). The emphasis is on continuity of awareness outside of formal practice times. You will receive encouragement to stay present to whatever is happening, and whatever is needed, in any moment. This is a receptive and flexible approach to awareness with kindness as an implicit thread running through it, and understanding and wisdom, a potential in every moment.

Vajradevi started meditating in 1984 in London, after travelling in Asia. She was ordained into the Triratna Buddhist Order in 1995 and has worked within many 'Right Livelihood' settings in Triratna. These include managing the Cherry Orchard vegetarian restaurant in London, working as Centre Director of the Cambridge Buddhist Centre, and fundraising for and setting up Akashavana in the Spanish mountains, where women have been ordained since 2007. 

Her interest in practising and then teaching mindfulness with a strong insight dimension, emerged over 20 years ago. To further her practice, she has studied with satipatthana specialists including Joseph Goldstein and with the Burmese teacher Sayadaw U Tejaniya. 

Vajradevi's style is relaxed and natural, and encourages both receptivity and precision of observation, in learning to watch the mind. 

You can read her meditation blog at uncontrivedmindfulness.net

The cost includes a booking fee of 500 SEK, see terms for registration.

Enter the price you'll be paying below. The reduced price is primarily for students, unemployed, retirees and others with low income. If the reduced price is too high for you, or you would need to pay by instalments, contact the centre and we will find a solution. It is important for us that those who want to participate can do so, regardless of their financial situation. If possible, please consider giving a donation (dana) when booking, which allows us to cover both our costs and to give lower prices to those who need.

19maj(maj 19)18:3028(maj 28)14:00Satipatthana retreat, 19-28 May

Med mandarava, blå lotus och jasmin, 10 - 13 feb

Ett utforskande av puja/vördnad och ritual inom buddhistisk praktik

Denna retreat är öppen för alla som har deltagit i en av Triratnas grund-/introduktionskurser.

Att buddhismen vid sidan av meditation och studier även har riter och ritualer kan väcka olika känslor. För någon är det underbart och självklart, för någon annan något obegripligt eller till och med avskräckande.

Under den här långhelgen kommer vi både förtydliga logiken och tankegångarna bakom varför vi gör puja (vördnad) samt bara vara i det magiskt obeskrivliga som puja öppnar upp. Vördnad, tacksamhet, poesi, skönhet, föreställningsförmåga, myt, symbol och arketyp är exempel på sådant vi kommer utforska. Detta genom föredrag, meditation, samtal, reflektion och ett flertal pujor.

Retreaten leds av Prasadacarin och Vimaladhi.

Retreatkostnaden inkluderar en bokningsavgift på 500 kr, se villkor för anmälan.

Ange nedan (när du öppnat bokningsformuläret) vilket pris du betalar. Reducerat pris är främst för studerande, arbetslösa, pensionärer och andra med låg inkomst. Om även det reducerade priset är för högt för dig, eller om du skulle behöva dela upp betalningen, hör av dig till centret så hittar vi en lösning. För oss är det viktigt att de som vill delta får det, oavsett ekonomisk situation. Om du har möjlighet får du gärna i samband med bokningen ge en donation (dana), vilket gör det möjligt för oss att både täcka våra kostnader och att ge lägre pris till de som behöver.

10feb(feb 10)18:3013(feb 13)14:00Puja-retreat, 10-13 feb

Meditationsretreat för kvinnor, 3 - 6 feb

Att odla energi för det goda

Denna retreat är öppen för kvinnor som har deltagit i en av Triratnas grund-/introduktionskurser.

Ofta finns en längtan att förändra hur vi lever våra liv - att meditera mera, utveckla medvetenhet, vara mer etiska, etc.  men det saknas tillräckligt med energi för att omsätta denna längtan i handling.

På retreaten utforskar vi hur vi kan odla energi för det goda (vīrya) och hitta en balanserad ansträngning med hjälp av Śāntidevas fyra faktorer: skicklig längtan, självförtroende, glädje och vila. Vi utforskar vīrya i meditation, reflektion och ritual. Retreaten kommer delvis att vara i tystnad.

Retreaten leds av Subhalocani, Dayadharani och Ratnasara.

Retreatkostnaden inkluderar en bokningsavgift på 500 kr, se villkor för anmälan.

Ange nedan (när du öppnat bokningsformuläret) vilket pris du betalar. Reducerat pris är främst för studerande, arbetslösa, pensionärer och andra med låg inkomst. Om även det reducerade priset är för högt för dig, eller om du skulle behöva dela upp betalningen, hör av dig till centret så hittar vi en lösning. För oss är det viktigt att de som vill delta får det, oavsett ekonomisk situation. Om du har möjlighet får du gärna i samband med bokningen ge en donation (dana), vilket gör det möjligt för oss att både täcka våra kostnader och att ge lägre pris till de som behöver.

03feb(feb 3)18:3006(feb 6)14:00Meditationsretreat för kvinnor, 3-6 feb

Smittskydd på Stockholms buddhistcenter och Dharmagiri retreatcenter 

(Januari 2022) 

Här följer en sammanfattning av vad du behöver veta och förhålla dig till hos oss: 

Fortsatt gäller att ingen med symptom ska delta i våra aktiviteter. Stanna hemma vid symptom! 

Vi kan komma att fråga efter din vaccinationsstatus. Vi uppmuntrar dig som vill delta i vår verksamhet att i enlighet med Folkhälsomyndighetens och Regeringens rekommendation vaccinera dig. För din egen, andra i gemenskapens (särskilt personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre) och samhällets skull. 

Vi kommer fortsatt tillhandahålla handtvål, handsprit och pappershanddukar för att möjliggöra god handhygien. 

Vid kurser och andra aktiviteter på centret: Vi tar in 20 deltagare på våra kurser. Vid aktiviteter föranmälan kan vi komma att styra antal besökare i lokalen. 

Vid retreater och andra aktiviteter på Dharmagiri: Vi har upp till 25 platser inklusive team. 

Vi kommer hålla ett singelrum ledigt i händelse av att någon får symptom och behöver isoleras. Vi tar visst ansvar för resesamordning inför retreater. Du har däremot fortsatt eget ansvar för hemtransport snarast möjligt om du utvecklar symptom. Den som inte har bil bör redan innan perioden på Dharmagiri ha en plan för att kunna bli hämtad eller liknande. Vi vet att alla inte har möjlighet att bli hämtade, men kan inte garantera eller lova när eller hur lösning för din hemresa går att hitta i händelse av symptom. Villkor som spelar in är antalet bilar, andras villighet att köra, o.s.v. 

Observera att skolbussen inte går från Bännbäck, utan bara från Möklinta (lite mer än en mil bort), under helger. Taxi Sala nås på 0224-123 45 eller via deras app "Taxi Västerås". I appen får den som bokar ett fast och lägre pris (ca 850 kr från Väster Bännbäck 192 till Sala). 

Hör av dig till Stockholms buddhistcenter om du har frågor kring våra rutiner!

X
X