Ordensretreat med Satyaraja, 28 apr - 1 maj
"The brahma-viharas and Bodhicitta"

Denna retreat är för ordensmedlemmar.

En långhelg med fokus på meditation.

Retreaten leds av Satyaraja.

Retreatkostnaden inkluderar en bokningsavgift på 500 kr, se villkor för anmälan.

Ange nedan (när du öppnat bokningsformuläret) vilket pris du betalar. Reducerat pris är främst för studerande, arbetslösa, pensionärer och andra med låg inkomst. Om även det reducerade priset är för högt för dig, eller om du skulle behöva dela upp betalningen, hör av dig till centret så hittar vi en lösning. För oss är det viktigt att de som vill delta får det, oavsett ekonomisk situation. Om du har möjlighet får du gärna i samband med bokningen ge en donation (dana), vilket gör det möjligt för oss att både täcka våra kostnader och att ge lägre pris till de som behöver.

28apr01majOrdensretreat med Satyaraja, 28 apr-1 maj

Nordic Order Weekend, March 17 - 20

This retreat is for order members.

Led by Viryabodhi, Sanghadaka and Sraddhamanas.

Please read our terms for registration. Enter the price you'll be paying below.

17mar(mar 17)18:3020(mar 20)14:00Nordic order weekend, 17-20 Mar

Smittskydd på Stockholms buddhistcenter och Dharmagiri retreatcenter 

(Uppdat. 22 januari 2022) 

Stockholms buddhistcenter utgår från Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens beslut gällande coronaviruset (covid-19) och tar situationen på stort allvar. Vi har tagit fram riktlinjer för smittskydd i våra verksamheter där vi bl.a. har begränsat antalet deltagare - samt kommer att kräva uppvisande av vaccinationsbevis.

De allmänna råden om att stanna hemma vid även milda symptom, distansering, handhygien, extra försiktighet för riskgrupper m.m. gäller även på Stockholms buddhistcenter och Dharmagiri retreatcenter. Det är även viktigt att du följer Folkhälsomyndighetens förhållningsregler om att stanna hemma någon i hushållet är sjuk.

Vi uppmuntrar dig som vill delta i vår verksamhet att i enlighet med Folkhälsomyndighetens och Regeringens rekommendation vaccinera dig. För din egen, andra i gemenskapens (särskilt personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre) och samhällets skull. 

Hör av dig till Stockholms buddhistcenter om du har frågor kring våra rutiner!

 

Smittskydd på buddhistcentret i Stockholm

Vaccinationsbevis
I samband i med kurser eller andra aktiviteter på Stockholms buddhistcenter kommer du att behöva uppvisa giltigt vaccinationsbevis samt legitimation.

Maxantal
Tjugo personer inkl. eventuellt team är max. Det är viktigt att vi sprider ut oss i lokalen, inte minst i trängre utrymmen, som korridoren in till köket.

Handhygien
Vi tillhandahåller tvål, pappershanddukar och handsprit.

Munskydd
Varje individ väljer själv om den vill använda munskydd eller ej i våra lokaler.

Ytterligare städning
Dagens eller kvällens team/ledare ser till att ytdesinfektion används regelbundet på handtag, lampknappar och andra viktiga ytor.

 

Smittskydd på retreatcentret i Möklinta

Vaccinationsbevis
I samband i med retreater och andra aktiviteter på Dharmagiri retreatcenter kommer du att behöva uppvisa giltigt vaccinationsbevis samt legitimation.

Maxantal
Tjugo personer inkl. retreatteam är max. Det är viktigt att vi sprider ut oss, inte minst i trängre utrymmen.

Transporter
Vi tar visst ansvar för resesamordning inför retreater. Du har däremot fortsatt eget ansvar för hemtransport snarast möjligt om du utvecklar symptom. Den som inte har bil bör redan innan perioden på Dharmagiri ha en plan för att kunna bli hämtad eller liknande. Vi vet att alla inte har möjlighet att bli hämtade, men kan inte garantera när eller hur lösning för din hemresa går att hitta i händelse av symptom. Villkor som spelar in är antalet bilar, andras villighet att köra o.s.v.

Observera att skolbussen inte går från Bännbäck, utan bara från Möklinta (lite mer än en mil bort), under helger. Taxi Sala nås på 0224-123 45 eller via deras app "Taxi Västerås". I appen får den som bokar ett fast och lägre pris (ca 850 kr från Väster Bännbäck 192 till Sala).

Om någon blir sjuk på plats
Självkarantän i eget rum ordnas tills hemresa är möjlig. Vi förtydligar vilken toalett som används av personer med symptom efter behov.

Hemresa – se ovan! 

Kök och matsal
Vi förtydligar rutiner kring köket. Vi håller avstånd vid matköer, spritar händerna varje gång vi går in i matsalen och låter diskningen slutföras innan matlagningen påbörjas i köket. Vi sprider ut platserna i matsalen.

Handhygien
Vi tillhandahåller tvål, pappershanddukar och handsprit.

Munskydd
Varje individ väljer själv om den vill använda munskydd eller ej i våra lokaler.

Ytterligare städning
Ytdesinfektion används regelbundet på handtag, lampknappar och andra viktiga ytor.

Nordic women's TFO retreat, 30 March-4 April 2022

This retreat is for woman who are training for ordination in the Nordic region.

More info to come!

The retreat will be led by Kulanandi with Pavarabodhi, Suvarnachandra and Muditadevi.

The cost includes a booking fee of 500 SEK, see terms for registration.

Enter the price you'll be paying below. The reduced price is primarily for students, unemployed, retirees and others with low income. If the reduced price is too high for you, or you would need to pay by instalments, contact the centre and we will find a solution. It is important for us that those who want to participate can do so, regardless of their financial situation. If possible, please consider giving a donation (dana) when booking, which allows us to cover both our costs and to give lower prices to those who need.

30mar(mar 30)18:3004apr(apr 4)14:00Nordic woman's TFO retreat, 30 March-4 April

Att bli mitra

Mitra betyder vän på sanskrit och är något man själv kan fråga om att bli i vår buddhistiska gemenskap. Hos oss syftar det på en "vän till Triratna-orden". Att vilja bli mitra och därmed en mer aktiv medlem i vår gemenskap växer ofta fram gradvis och är ett uttryck för att Dharma har blivit en viktig del av ens liv. Förmodligen har man även andra ambitioner och intressen (t.ex. karriär, familj eller olika hobbys) som kan vara minst lika viktiga, men man vill också ta sin andliga strävan mer på allvar.

När du haft kontakt med Triratna i cirka sex månader, gärna varit på retreat och känner att du kan stå bakom följande tre punkter, då är du i princip redo att bli mitra. Samtidigt är det viktigt att du har en dialog med någon av oss i Buddhistorden Triratna och får en chans att utforska vad det skulle innebära att bli mitra för dig.

 1. Du känner att du är buddhist
  Detta kan upplevas olika för olika personer. Ett starkt gensvar på Buddha och möjligheten att vakna upp. En resonans med Buddhas undervisning och sanningarna den belyser. En önskan att dela praktiken med andra utifrån gemensamma värderingar. Vanligtvis finns alla dessa med i någon grad hos den som önskar bli mitra.
 2. Du försöker tillämpa de fem etiska föreskrifterna i ditt liv
  Buddhismen är inte bara en "tro" utan något som måste levas och praktiseras. All buddhistisk praktik strävar mot att omvandla våra sinnen, utveckla vårt medvetande och fullända vår potential som människor. En viktig del i detta är insikten om att vi alla hör samman med allt liv. De fem träningsföreskrifterna är ett uttryck av denna insikt och ett sätt att fördjupa vår förståelse av detta.
  Föreskrifterna kan uttryckas både "negativt" och "positivt", vad vi vill avstå ifrån och vad vi vill röra oss mot. Genom att tillämpa föreskrifterna åtar vi oss att träna på detta:
  *Avstå från att skada levande varelser - Principen om kärleksfull vänlighet
  *Avstå från att ta det icke givna - Principen om generositet
  *Avstå från sexuellt utnyttjande - Principen om förnöjsamhet
  *Avstå från falskt tal - Principen om sanningsenlighet
  *Avstå från medel som fördunklar sinnet (alkohol/droger) - Principen om medvetenhet
  Även om enbart en Buddha är ett perfekt exempel på dessa principer behöver alla buddhister sträva efter att fördjupa sig i dessa. Genom vardagliga sysslor, interaktion med andra och i meditation. En mitra är någon som försöker leva dessa mer och mer helhjärtat. Det kan uttrycka sig olika för olika personer även om mycket är gemensamt. T.ex. är många mitror vegetarianer eller aktivt på väg i den riktningen.
 3. Du känner att Triratna är det andliga sammanhang i vilket du kan fördjupa din buddhistiska praktik
  Att utöva buddhism utan ett sammanhang är oerhört svårt. Det finns många sätt att praktisera buddhism och dessa representeras av olika traditioner, skolor och buddhistiska grupper/gemenskaper. Buddhistiska gemenskapen Triratna är en av många och har sina egna särskiljande betoningar.
  En mitra är någon som, så vitt de vet nu, vill fördjupa sitt engagemang i denna specifika buddhistiska gemenskap. Detta uppstår ur kontakt med, och kanske även vänskap med, buddhister vid något av våra center. Att bli mitra antyder att det finns en känsla av kontakt med och gensvar på det här nätverket av personer och deras sätt att praktisera buddhismen samt en önskan att fördjupa denna kontakt.
  För den som vill och så långt det är möjligt erbjuds "mitrastudier" i grupp med andra mitror. Tillsammans med en eller flera ordensmedlemmar utforskas Buddhas undervisning genomgående för att ge en fördjupad förståelse av Dharma såväl som Sangha.

Du blir formellt mitra genom att ta del i en ceremoni som äger rum i en puja/ritual (med recitation och mantran), oftast på ditt lokala Triratnacenter; ibland sker mitraceremonier på retreater. Detta är en offentlig ceremoni som markerar individens val att bli buddhist. Det är därför ett viktigt steg i en buddhists liv. Traditionellt säger vi att någon "tar sin tillflykt till de tre juvelerna". Dessa är: Buddha, läraren och principen om människans potential till uppvaknande. Dharma, läran som leder till upplysning. Sangha, gemenskapen med andra som utövar Dharma.

Vill du bli mitra?
Om du är intresserad av att bli mitra kontaktar du någon av våra mitrasamordnare för vidare samtal (se nedan). Om du bara är nyfiken eller har generella funderingar kan du alltid kontakta centret eller tala med en ordensmedlem (eller erfaren mitra) som kan berätta mer och svara på dina frågor.

Bodhisakta, dh.bodhisakta@gmail.com (om du identifierar dig som man)
Pavarabodhi, pavarabodhi@gmail.com (om du identifierar dig som kvinna)

Vi är medvetna om att alla inte identifierar sig efter dessa två kategorier. En hel del, men långt ifrån alla, av våra fördjupande aktiviteter sker uppdelat. Även om vi inte är där ännu arbetas det internationellt med att höja medvetenhet kring och tillgängliggöra fler trygga rum även för de med en mer icke-binär könsidentitet. Som det ser ut nu får du vara i dialog med någon av våra mitrasamordnare och/eller någon ordensmedlem du har en relation till om mitraskap. Du kan även kontakta ordförande för Stockholms buddhistcenter: Prasadacarin, som även är aktiv i centrets HBTQ-grupp: prasadacarin@gmail.com. Så gör vi vårt bästa för att utifrån de rådande villkoren stötta din fördjupade praktik hos oss.

Mer information
Becoming A Mitra (pdf) - Liknande information som ovan på engelska. Innehåller även FAQ/Vanliga frågor.
Mer om Triratna på thebuddhistcentre.com

X
X