Smittskydd på Stockholms buddhistcenter och Dharmagiri retreatcenter 

(Fr.o.m. 29 september 2021) 

Den 29:e september 2021 lyfts samtliga restriktioner riktade mot verksamheter i Sverige. I och med detta öppnar även vi upp för fler deltagare igen och endast ett fåtal rutiner kring smittskydd kvarstår.

Här följer en sammanfattning av vad du behöver veta och förhålla dig till hos oss: 

Fortsatt gäller att ingen med symptom ska delta i våra aktiviteter. Stanna hemma vid symptom! 

Vi kommer varken fråga efter eller kontrollera din vaccinationsstatus. Vi uppmuntrar däremot dig som vill delta i vår verksamhet att i enlighet med Folkhälsomyndighetens och Regeringens rekommendation vaccinera dig. För din egen, andra i gemenskapens (särskilt personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre) och samhällets skull. 

Vi kommer fortsatt tillhandahålla handtvål, handsprit och pappershanddukar för att möjliggöra god handhygien. 

Vid kurser och andra aktiviteter på centret: Vi tar åter in omkring 20 deltagare på våra kurser. Vid aktiviteter utan föranmälan kommer vi inte styra antal (utöver vad som funkar praktiskt i lokalen). 

Vid retreater och andra aktiviteter på Dharmagiri: Vi återgår till 25 platser inklusive team. 

Vi kommer hålla ett singelrum ledigt i händelse av att någon får symptom och behöver isoleras. Vi återinför resesamordning inför retreater. Du har däremot fortsatt eget ansvar för hemtransport snarast möjligt om du utvecklar symptom. Den som inte har bil bör redan innan perioden på Dharmagiri ha en plan för att kunna bli hämtad eller liknande. Vi vet att alla inte har möjlighet att bli hämtade, men kan inte garantera eller lova när eller hur lösning för din hemresa går att hitta i händelse av symptom. Villkor som spelar in är antalet bilar, andras villighet att köra, o.s.v. 

Observera att skolbussen inte går från Bännbäck, utan bara från Möklinta (lite mer än en mil bort), under helger. Taxi Sala nås på 0224-123 45 eller via deras app "Taxi Västerås". I appen får den som bokar ett fast och lägre pris (ca 850 kr från Väster Bännbäck 192 till Sala). 

Hör av dig till Stockholms buddhistcenter om du har frågor kring våra rutiner!

Helgretreat för kvinnliga mitror: Mindfulness och metta i vardagen, 4 - 7 nov

Denna retreat är för kvinnliga mitror.

Retreaten kommer ramas in av de kvinnliga buddhornas mandala, som representerar visdom och medkänsla.

Teamet är Pavarabodhi, Munisha och Vimaladhi.

Retreatkostnaden inkluderar en bokningsavgift på 500 kr, se villkor för anmälan.

Ange nedan (när du öppnat bokningsformuläret) vilket pris du betalar. Reducerat pris är främst för studerande, arbetslösa, pensionärer och andra med låg inkomst. Om även det reducerade priset är för högt för dig, eller om du skulle behöva dela upp betalningen, hör av dig till centret så hittar vi en lösning. För oss är det viktigt att de som vill delta får det, oavsett ekonomisk situation. Om du har möjlighet får du gärna i samband med bokningen ge en donation (dana), vilket gör det möjligt för oss att både täcka våra kostnader och att ge lägre pris till de som behöver.

04nov(nov 4)18:3007(nov 7)14:00Helgretreat kvinnliga mitror, 4-7 nov

"Eros och skönhet"
Helgretreat för män, 28-31 okt

Denna retreat är för ordensmedlemmar, manliga mitror och erfarna män i Triratna.

En gång sa Sangharakshita att om man inte känner lust och motivation i det andliga livet, ska man fråga sig var ens intressen ligger, vad det är som upptar ens tankar och fantasier, vad sätter igång en. Ett utforskande av begär – i alla dess former – i våra liv.

Mer info kommer.

Retreaten leds av Padmasurya och Viryabodhi

Retreatkostnaden inkluderar en bokningsavgift på 500 kr, se villkor för anmälan.

Ange nedan (när du öppnat bokningsformuläret) vilket pris du betalar. Reducerat pris är främst för studerande, arbetslösa, pensionärer och andra med låg inkomst. Om även det reducerade priset är för högt för dig, eller om du skulle behöva dela upp betalningen, hör av dig till centret så hittar vi en lösning. För oss är det viktigt att de som vill delta får det, oavsett ekonomisk situation. Om du har möjlighet får du gärna i samband med bokningen ge en donation (dana), vilket gör det möjligt för oss att både täcka våra kostnader och att ge lägre pris till de som behöver.

28okt(okt 28)18:3031(okt 31)14:00Helgretreat för män, 28-31 okt

Att bli mitra

Mitra betyder vän på sanskrit och är något man själv kan fråga om att bli i vår buddhistiska gemenskap. Hos oss syftar det på en "vän till Triratna-orden". Att vilja bli mitra och därmed en mer aktiv medlem i vår gemenskap växer ofta fram gradvis och är ett uttryck för att Dharma har blivit en viktig del av ens liv. Förmodligen har man även andra ambitioner och intressen (t.ex. karriär, familj eller olika hobbys) som kan vara minst lika viktiga, men man vill också ta sin andliga strävan mer på allvar.

När du haft kontakt med Triratna i cirka sex månader, gärna varit på retreat och känner att du kan stå bakom följande tre punkter, då är du i princip redo att bli mitra. Samtidigt är det viktigt att du har en dialog med någon av oss i Buddhistorden Triratna och får en chans att utforska vad det skulle innebära att bli mitra för dig.

 1. Du känner att du är buddhist
  Detta kan upplevas olika för olika personer. Ett starkt gensvar på Buddha och möjligheten att vakna upp. En resonans med Buddhas undervisning och sanningarna den belyser. En önskan att dela praktiken med andra utifrån gemensamma värderingar. Vanligtvis finns alla dessa med i någon grad hos den som önskar bli mitra.
 2. Du försöker tillämpa de fem etiska föreskrifterna i ditt liv
  Buddhismen är inte bara en "tro" utan något som måste levas och praktiseras. All buddhistisk praktik strävar mot att omvandla våra sinnen, utveckla vårt medvetande och fullända vår potential som människor. En viktig del i detta är insikten om att vi alla hör samman med allt liv. De fem träningsföreskrifterna är ett uttryck av denna insikt och ett sätt att fördjupa vår förståelse av detta.
  Föreskrifterna kan uttryckas både "negativt" och "positivt", vad vi vill avstå ifrån och vad vi vill röra oss mot. Genom att tillämpa föreskrifterna åtar vi oss att träna på detta:
  *Avstå från att skada levande varelser - Principen om kärleksfull vänlighet
  *Avstå från att ta det icke givna - Principen om generositet
  *Avstå från sexuellt utnyttjande - Principen om förnöjsamhet
  *Avstå från falskt tal - Principen om sanningsenlighet
  *Avstå från medel som fördunklar sinnet (alkohol/droger) - Principen om medvetenhet
  Även om enbart en Buddha är ett perfekt exempel på dessa principer behöver alla buddhister sträva efter att fördjupa sig i dessa. Genom vardagliga sysslor, interaktion med andra och i meditation. En mitra är någon som försöker leva dessa mer och mer helhjärtat. Det kan uttrycka sig olika för olika personer även om mycket är gemensamt. T.ex. är många mitror vegetarianer eller aktivt på väg i den riktningen.
 3. Du känner att Triratna är det andliga sammanhang i vilket du kan fördjupa din buddhistiska praktik
  Att utöva buddhism utan ett sammanhang är oerhört svårt. Det finns många sätt att praktisera buddhism och dessa representeras av olika traditioner, skolor och buddhistiska grupper/gemenskaper. Buddhistiska gemenskapen Triratna är en av många och har sina egna särskiljande betoningar.
  En mitra är någon som, så vitt de vet nu, vill fördjupa sitt engagemang i denna specifika buddhistiska gemenskap. Detta uppstår ur kontakt med, och kanske även vänskap med, buddhister vid något av våra center. Att bli mitra antyder att det finns en känsla av kontakt med och gensvar på det här nätverket av personer och deras sätt att praktisera buddhismen samt en önskan att fördjupa denna kontakt.
  För den som vill och så långt det är möjligt erbjuds "mitrastudier" i grupp med andra mitror. Tillsammans med en eller flera ordensmedlemmar utforskas Buddhas undervisning genomgående för att ge en fördjupad förståelse av Dharma såväl som Sangha.

Du blir formellt mitra genom att ta del i en ceremoni som äger rum i en puja/ritual (med recitation och mantran), oftast på ditt lokala Triratnacenter; ibland sker mitraceremonier på retreater. Detta är en offentlig ceremoni som markerar individens val att bli buddhist. Det är därför ett viktigt steg i en buddhists liv. Traditionellt säger vi att någon "tar sin tillflykt till de tre juvelerna". Dessa är: Buddha, läraren och principen om människans potential till uppvaknande. Dharma, läran som leder till upplysning. Sangha, gemenskapen med andra som utövar Dharma.

Vill du bli mitra?
Om du är intresserad av att bli mitra kontaktar du någon av våra mitrasamordnare för vidare samtal (se nedan). Om du bara är nyfiken eller har generella funderingar kan du alltid kontakta centret eller tala med en ordensmedlem (eller erfaren mitra) som kan berätta mer och svara på dina frågor.

Bodhisakta, dh.bodhisakta@gmail.com (om du identifierar dig som man)
Pavarabodhi, pavarabodhi@gmail.com (om du identifierar dig som kvinna)

Vi är medvetna om att alla inte identifierar sig efter dessa två kategorier. En hel del, men långt ifrån alla, av våra fördjupande aktiviteter sker uppdelat. Även om vi inte är där ännu arbetas det internationellt med att höja medvetenhet kring och tillgängliggöra fler trygga rum även för de med en mer icke-binär könsidentitet. Som det ser ut nu får du vara i dialog med någon av våra mitrasamordnare och/eller någon ordensmedlem du har en relation till om mitraskap. Du kan även kontakta ordförande för Stockholms buddhistcenter: Prasadacarin, som även är aktiv i centrets HBTQ-grupp: prasadacarin@gmail.com. Så gör vi vårt bästa för att utifrån de rådande villkoren stötta din fördjupade praktik hos oss.

Mer information
Becoming A Mitra (pdf) - Liknande information som ovan på engelska. Innehåller även FAQ/Vanliga frågor.
Mer om Triratna på thebuddhistcentre.com

X
X