Metta - Vägen till frihet
Retreathelg 18-35 år, 20-22 aug

Med anledning av covid-19 har denna retreat endast tio platser för att alla deltagare ska få ett eget rum och för att det ska bli enklare att hålla avstånd. Varje person har eget ansvar för både dit- och hemresa, från dörr till dörr. Mer information om riktlinjer för smittskydd hittar du här:
https://stockholmsbuddhistcenter.se/smittskydd-pa-dharmagiri-i-samband-med-retreat/

Om vi p.g.a. restriktioner inte kan erbjuda retreaten på plats erbjuder vi med stor sannolikhet retreaten online istället. Vi strävar efter att meddela om detta minst två veckor innan retreatstart. Om du har frågor - kontakta oss: info@stockholmsbuddhistcenter.se

Denna retreat är öppen för alla i åldrarna 18-35 år. Inga förkunskaper eller tidigare erfarenheter av meditation och/eller buddhism krävs.

Må alla levande varelser vara lyckliga!

Under denna helg kommer vi bekanta oss med och fördjupa oss i meditationsformen metta-bhavana, som kan översättas till utvecklandet av kärleksfull vänlighet. Det är en meditation där vi övar oss i att utveckla välvilja genom att önska att vi själva och andra ska må bra och bli fria från lidande. Men kärleksfull vänlighet, eller metta, är inte bara något som vi gör när vi mediterar - det är ett sätt att leva och ett sätt att se på världen. Med metta gentemot oss själva och andra så kan vi verkligen bli friare och lyckligare!

Utöver ledda meditationer och föredrag kommer det finnas gott om tid för samtal och tid i naturen - och förhoppningsvis bad i Dalälven!

Retreaten leds av Satyanita, Viktor NB och Bodhisakta.

Retreatkostnaden inkluderar en bokningsavgift på 500 kr, se villkor för anmälan.

Ange nedan (när du öppnat bokningsformuläret) vilket pris du betalar. Reducerat pris är främst för studerande, arbetslösa, pensionärer och andra med låg inkomst. Om även det reducerade priset är för högt för dig, eller om du skulle behöva dela upp betalningen, hör av dig till centret så hittar vi en lösning. För oss är det viktigt att de som vill delta får det, oavsett ekonomisk situation. Om du har möjlighet får du gärna i samband med bokningen ge en donation (dana), vilket gör det möjligt för oss att både täcka våra kostnader och att ge lägre pris till de som behöver.

20aug(aug 20)18:3022(aug 22)14:00Retreathelg 18-35 år, 20-22 aug

Helgretreat för kvinnliga mitror, 28-31 okt

Med anledning av covid-19 har denna retreat endast tio platser för att alla deltagare ska få ett eget rum och för att det ska bli enklare att hålla avstånd. Varje person har eget ansvar för både dit- och hemresa, från dörr till dörr. Mer information om riktlinjer för smittskydd hittar du här:
https://stockholmsbuddhistcenter.se/smittskydd-pa-dharmagiri-i-samband-med-retreat/

Om vi p.g.a. restriktioner inte kan erbjuda retreaten på plats erbjuder vi med stor sannolikhet retreaten online istället. Vi strävar efter att meddela om detta minst två veckor innan retreatstart. Om du har frågor - kontakta oss: info@stockholmsbuddhistcenter.se

Denna retreat är för kvinnliga mitror.

Mer info kommer.

Retreaten leds av Pavarabodhi m.fl.

Retreatkostnaden inkluderar en bokningsavgift på 500 kr, se villkor för anmälan.

Ange nedan (när du öppnat bokningsformuläret) vilket pris du betalar. Reducerat pris är främst för studerande, arbetslösa, pensionärer och andra med låg inkomst. Om även det reducerade priset är för högt för dig, eller om du skulle behöva dela upp betalningen, hör av dig till centret så hittar vi en lösning. För oss är det viktigt att de som vill delta får det, oavsett ekonomisk situation. Om du har möjlighet får du gärna i samband med bokningen ge en donation (dana), vilket gör det möjligt för oss att både täcka våra kostnader och att ge lägre pris till de som behöver.

04nov(nov 4)18:3007(nov 7)14:00Helgretreat kvinnliga mitror, 4-7 nov

"Eros och skönhet"
Helgretreat för manliga mitror, 28-31 okt

Med anledning av covid-19 har denna retreat endast tio platser för att alla deltagare ska få ett eget rum och för att det ska bli enklare att hålla avstånd. Varje person har eget ansvar för både dit- och hemresa, från dörr till dörr. Mer information om riktlinjer för smittskydd hittar du här:
https://stockholmsbuddhistcenter.se/smittskydd-pa-dharmagiri-i-samband-med-retreat/

Om vi p.g.a. restriktioner inte kan erbjuda retreaten på plats erbjuder vi med stor sannolikhet retreaten online istället. Vi strävar efter att meddela om detta minst två veckor innan retreatstart. Om du har frågor - kontakta oss: info@stockholmsbuddhistcenter.se

Denna retreat är för manliga mitror.

En gång sa Sangharakshita att om man inte känner lust och motivation i det andliga livet, ska man fråga sig var ens intressen ligger, vad det är som upptar ens tankar och fantasier, vad sätter igång en. Ett utforskande av begär – i alla dess former – i våra liv.

Mer info kommer.

Retreaten leds av Padmasurya och Viryabodhi

Retreatkostnaden inkluderar en bokningsavgift på 500 kr, se villkor för anmälan.

Ange nedan (när du öppnat bokningsformuläret) vilket pris du betalar. Reducerat pris är främst för studerande, arbetslösa, pensionärer och andra med låg inkomst. Om även det reducerade priset är för högt för dig, eller om du skulle behöva dela upp betalningen, hör av dig till centret så hittar vi en lösning. För oss är det viktigt att de som vill delta får det, oavsett ekonomisk situation. Om du har möjlighet får du gärna i samband med bokningen ge en donation (dana), vilket gör det möjligt för oss att både täcka våra kostnader och att ge lägre pris till de som behöver.

28okt(okt 28)18:3031(okt 31)14:00Helgretreat manliga mitror, 28-31 okt

Att bli mitra

Mitra betyder vän på sanskrit och är något man själv kan fråga om att bli i vår buddhistiska gemenskap. Hos oss syftar det på en "vän till Triratna-orden". Att vilja bli mitra och därmed en mer aktiv medlem i vår gemenskap växer ofta fram gradvis och är ett uttryck för att Dharma har blivit en viktig del av ens liv. Förmodligen har man även andra ambitioner och intressen (t.ex. karriär, familj eller olika hobbys) som kan vara minst lika viktiga, men man vill också ta sin andliga strävan mer på allvar.

När du haft kontakt med Triratna i cirka sex månader, gärna varit på retreat och känner att du kan stå bakom följande tre punkter, då är du i princip redo att bli mitra. Samtidigt är det viktigt att du har en dialog med någon av oss i Buddhistorden Triratna och får en chans att utforska vad det skulle innebära att bli mitra för dig.

 1. Du känner att du är buddhist
  Detta kan upplevas olika för olika personer. Ett starkt gensvar på Buddha och möjligheten att vakna upp. En resonans med Buddhas undervisning och sanningarna den belyser. En önskan att dela praktiken med andra utifrån gemensamma värderingar. Vanligtvis finns alla dessa med i någon grad hos den som önskar bli mitra.
 2. Du försöker tillämpa de fem etiska föreskrifterna i ditt liv
  Buddhismen är inte bara en "tro" utan något som måste levas och praktiseras. All buddhistisk praktik strävar mot att omvandla våra sinnen, utveckla vårt medvetande och fullända vår potential som människor. En viktig del i detta är insikten om att vi alla hör samman med allt liv. De fem träningsföreskrifterna är ett uttryck av denna insikt och ett sätt att fördjupa vår förståelse av detta.
  Föreskrifterna kan uttryckas både "negativt" och "positivt", vad vi vill avstå ifrån och vad vi vill röra oss mot. Genom att tillämpa föreskrifterna åtar vi oss att träna på detta:
  *Avstå från att skada levande varelser - Principen om kärleksfull vänlighet
  *Avstå från att ta det icke givna - Principen om generositet
  *Avstå från sexuellt utnyttjande - Principen om förnöjsamhet
  *Avstå från falskt tal - Principen om sanningsenlighet
  *Avstå från medel som fördunklar sinnet (alkohol/droger) - Principen om medvetenhet
  Även om enbart en Buddha är ett perfekt exempel på dessa principer behöver alla buddhister sträva efter att fördjupa sig i dessa. Genom vardagliga sysslor, interaktion med andra och i meditation. En mitra är någon som försöker leva dessa mer och mer helhjärtat. Det kan uttrycka sig olika för olika personer även om mycket är gemensamt. T.ex. är många mitror vegetarianer eller aktivt på väg i den riktningen.
 3. Du känner att Triratna är det andliga sammanhang i vilket du kan fördjupa din buddhistiska praktik
  Att utöva buddhism utan ett sammanhang är oerhört svårt. Det finns många sätt att praktisera buddhism och dessa representeras av olika traditioner, skolor och buddhistiska grupper/gemenskaper. Buddhistiska gemenskapen Triratna är en av många och har sina egna särskiljande betoningar.
  En mitra är någon som, så vitt de vet nu, vill fördjupa sitt engagemang i denna specifika buddhistiska gemenskap. Detta uppstår ur kontakt med, och kanske även vänskap med, buddhister vid något av våra center. Att bli mitra antyder att det finns en känsla av kontakt med och gensvar på det här nätverket av personer och deras sätt att praktisera buddhismen samt en önskan att fördjupa denna kontakt.
  För den som vill och så långt det är möjligt erbjuds "mitrastudier" i grupp med andra mitror. Tillsammans med en eller flera ordensmedlemmar utforskas Buddhas undervisning genomgående för att ge en fördjupad förståelse av Dharma såväl som Sangha.

Du blir formellt mitra genom att ta del i en ceremoni som äger rum i en puja/ritual (med recitation och mantran), oftast på ditt lokala Triratnacenter; ibland sker mitraceremonier på retreater. Detta är en offentlig ceremoni som markerar individens val att bli buddhist. Det är därför ett viktigt steg i en buddhists liv. Traditionellt säger vi att någon "tar sin tillflykt till de tre juvelerna". Dessa är: Buddha, läraren och principen om människans potential till uppvaknande. Dharma, läran som leder till upplysning. Sangha, gemenskapen med andra som utövar Dharma.

Vill du bli mitra?
Om du är intresserad av att bli mitra kontaktar du någon av våra mitrasamordnare för vidare samtal (se nedan). Om du bara är nyfiken eller har generella funderingar kan du alltid kontakta centret eller tala med en ordensmedlem (eller erfaren mitra) som kan berätta mer och svara på dina frågor.

Bodhisakta, dh.bodhisakta@gmail.com (om du identifierar dig som man)
Pavarabodhi, pavarabodhi@gmail.com (om du identifierar dig som kvinna)

Vi är medvetna om att alla inte identifierar sig efter dessa två kategorier. En hel del, men långt ifrån alla, av våra fördjupande aktiviteter sker uppdelat. Även om vi inte är där ännu arbetas det internationellt med att höja medvetenhet kring och tillgängliggöra fler trygga rum även för de med en mer icke-binär könsidentitet. Som det ser ut nu får du vara i dialog med någon av våra mitrasamordnare och/eller någon ordensmedlem du har en relation till om mitraskap. Du kan även kontakta ordförande för Stockholms buddhistcenter: Prasadacarin, som även är aktiv i centrets HBTQ-grupp: prasadacarin@gmail.com. Så gör vi vårt bästa för att utifrån de rådande villkoren stötta din fördjupade praktik hos oss.

Mer information
Becoming A Mitra (pdf) - Liknande information som ovan på engelska. Innehåller även FAQ/Vanliga frågor.
Mer om Triratna på thebuddhistcentre.com

X
X