Retreat för utsocknes, 6 - 9 juni

Tyvärr har vi behövt ställa in denna retreat till följd av lågt antal bokningar.

Denna retreat är öppen för alla som har deltagit i en av Triratnas grund-/introduktionskurser.

En retreat för alla som huvudsakligen praktiserar i en mindre Triratna-grupp utanför Stockholm. Vårt primära fokus för retreaten är att skapa sangha genom samvaro och praktik. Vi kommer att ha input från teamet, tysta perioder, tid för meditation och social samvaro.

Leds av Dayadharini och Shraddhamanas.

Pris: 2200 kr (reducerat: 1400 kr, fullt pris + dana: 2600 kr). Kostnaden inkluderar en bokningsavgift på 500 kr, se villkor för anmälan.

Ange nedan vilket pris du betalar. Reducerat pris är främst för studerande, arbetslösa, pensionärer och andra med låg inkomst. Om även det reducerade priset är för högt för dig, eller om du skulle behöva dela upp betalningen, hör av dig till centret så hittar vi en lösning. För oss är det viktigt att de som vill delta får det, oavsett ekonomisk situation. Om du har möjlighet får du gärna i samband med bokningen ge en donation (dana) på 400 kr, vilket gör det möjligt för oss att både täcka våra kostnader och att ge lägre pris till de som behöver.

[eventBox id="259"]

Studiekurs "Buddhas lära", 30 jan - 13 mar

Denna kurs är öppen för alla som har deltagit i en av Triratnas grund-/introduktionskurser.

Denna kurs ges i en mindre grupp med 12 deltagare.

En 7-veckors studiekurs där vi läser och diskuterar 7 kapitel i boken "Buddhas lära - en väg till frihet" av Sangharakshita (finns att köpa på buddhistcentret). Du åtar dig att läsa och förbereda inför varje träff. Denna kurs är en fortsättning på höstens kurs där bokens första 7-8 kapitel studerades men det går att hoppa på nu även om du inte gick kursen innan.

Leds av Prasadacarin och Padmajaya med team.

Pris: 1925 kr (Reducerat: 1225 kr, fullt pris + dana: 2325 kr). Kostnaden inkluderar en bokningsavgift på 500 kr, se villkor för anmälan.

Ange nedan vilket pris du betalar. Reducerat pris är främst för studerande, arbetslösa, pensionärer och andra med låg inkomst. Om även det reducerade priset är för högt för dig, eller om du skulle behöva dela upp betalningen, hör av dig till centret så hittar vi en lösning. För oss är det viktigt att de som vill delta får det, oavsett ekonomisk situation. Om du har möjlighet får du gärna i samband med bokningen ge en donation (dana) på 400 kr, vilket gör det möjligt för oss att både täcka våra kostnader och att ge lägre pris till de som behöver.

[eventBox id="269"]

Fördjupningskurs i etik, 20 mar - 8 maj
"Inte för att vara duktig"

Denna kurs är öppen för alla som har deltagit i en av Triratnas grund-/introduktionskurser.

Tillsammans med meditation och visdom utgör etiken ett av huvudområdena inom den buddhistiska praktiken. Den anses även ligga till grund för fördjupad meditationspraktik och djupare insikt i verklighetens natur.

Under denna fördjupningskurs utforskar vi temat utifrån Subhadramatis bok "Not about being good - A practical guide to Buddhist ethics".

Vilka är de grundläggande principerna för den buddhistiska etiken? Hur kan vi omsätta dessa i handling och omvandla oss själva och världen? Och om det inte handlar om att vad duktig eller god varför ska vi då träna oss i ett mer etiskt liv?

Leds av Prasadacarin, Birgitta och Marcus.

Pris: 2200 kr (Reducerat: 1400 kr, danapris: 2600 kr). Kostnaden inkluderar en bokningsavgift på 500 kr, se villkor för anmälan.

Ange nedan vilket pris du betalar. Reducerat pris är främst för studerande, arbetslösa, pensionärer och andra med låg inkomst. Om även det reducerade priset är för högt för dig, eller om du skulle behöva dela upp betalningen, hör av dig till centret så hittar vi en lösning. För oss är det viktigt att de som vill delta får det, oavsett ekonomisk situation. Om du har möjlighet får du gärna betala ett högre pris ("danapris"), vilket gör det möjligt för oss att både täcka våra kostnader och att ge lägre pris till de som behöver.

[eventBox id="270"]

Padmasambhava-dagen med mitraceremoni

Den inre läraren

Söndag 12 september kl 13-16

Var med och fira online på Zoom när Elisabeth H. och Therese H. blir mitror. Dagen leds av Pavarabodhi med flera.

Zoom-länk: https://us02web.zoom.us/j/86533174809

Buddhas lära - en väg till frihet, 17 okt - 19 dec

Denna kurs är öppen för alla som har deltagit i en av Triratnas grund-/introduktionskurser.

Denna kurs ges i en mindre grupp om 12 deltagare.

En 8-veckors (uppehåll 14 och 21 november) studiekurs där vi läser och diskuterar 7-8 kapitel i boken "Buddhas lära - en väg till frihet" av Sangharakshita (finns att köpa på buddhistcentret). Du åtar dig att läsa och förbereda inför varje träff.

Leds av Viryabodhi med team.

Pris: 2200 kr (Reducerat: 1400 kr, danapris: 2600 kr). Kostnaden inkluderar en bokningsavgift på 500 kr, se villkor för anmälan.

Ange nedan vilket pris du betalar. Reducerat pris är främst för studerande, arbetslösa, pensionärer och andra med låg inkomst. Om även det reducerade priset är för högt för dig, eller om du skulle behöva dela upp betalningen, hör av dig till centret så hittar vi en lösning. För oss är det viktigt att de som vill delta får det, oavsett ekonomisk situation. Om du har möjlighet får du gärna betala ett högre pris ("danapris"), vilket gör det möjligt för oss att både täcka våra kostnader och att ge lägre pris till de som behöver.

[eventBox id="207"]

Fördjupningskurs i Triratnas meditationssystem

Denna kurs är öppen för alla som har deltagit i en av Triratnas grund-/introduktionskurser. Vi utgår också ifrån att du har minst tre månaders regelbunden meditationspraktik.

För att skapa intensitet och fördjupning är det viktigt att du åtar dig att meditera regelbundet under kursen och även att föra meditationsdagbok. Förutom sex kvällar kommer vi även ha en praktikdag på Stockholms buddhistcenter.

I kursen kommer vi utforska skönheten i meditation och livet som praktik. Vi kommer utforska samverkan mellan Samatha och vipassana. Vi introducerar även reflektioner kring hjärtsutran, lakshanas och buddhanusati som praktik. I processen utforskar vi struktur och kreativitet, form och formlöst, samt var dina källor till inspiration på kudden och inte minst i livet finns.

Samatha - Vipassana
Struktur - Kreativitet
Form - Formlös
Kudden - Livet
Skönhet

Leds av Pavarabodhi och Padmasurya.

Pris:1650  kr (Reducerat: 1050 kr, danapris: 2050 kr). Kostnaden inkluderar en bokningsavgift på 500 kr, se villkor för anmälan.

Ange nedan vilket pris du betalar. Reducerat pris är främst för studerande, arbetslösa, pensionärer och andra med låg inkomst. Om även det reducerade priset är för högt för dig, eller om du skulle behöva dela upp betalningen, hör av dig till centret så hittar vi en lösning. För oss är det viktigt att de som vill delta får det, oavsett ekonomisk situation. Om du har möjlighet får du gärna betala ett högre pris ("danapris"), vilket gör det möjligt för oss att både täcka våra kostnader och att ge lägre pris till de som behöver.

[eventBox id="204"]

Eest Stockholms Buddhistcenter är en del av den internationella organisationen Triratna , grundat 1967 av Sangharakshita. Mer om oss Test Test Test Test Test Test

[eventBox id="81"]

Triratnas utmärkande drag 19 april - 24 maj

Denna fördjupningskurs hålls under sex tisdagar kl 18.30 - 21.00.

Är Triratna det sammanhang du vill praktisera buddhismen inom? Den här kursen ger dig en möjlighet att ta reda på det. Varje vecka kommer en ordensmedlem prata om ett av de utmärkande dragen för Triratna. Dessa är: Triratna är öppet för alla, vi är en ekumenisk rörelse som sätter tillflyktstagandet i centrum, vi betonar vikten av arbete som praktik, samt betydelsen av vänskap och konst.

Leds av flera ordensmedlemmar (på svenska och engelska)

Fullt pris: 1000 kr (600 kr/1400 kr). Kostnaden inkluderar en bokningsavgift på 400 kr, se villkor för anmälan.

Ange nedan vilket pris du betalar. Reducerat pris är främst för studerande, arbetslösa, pensionärer och andra med låg inkomst. Om du har möjlighet får du gärna betala ett högre pris ("danapris"), vilket gör det möjligt för oss både att täcka våra kostnader och att ge lägre pris till de som behöver. Danapriset för kursen är 1200 kr.

[eventBox id="3"]

X
X