Fördjupningskurs med Viriyavasin, 20 apr - 25 maj

Onsdagar kl 18.00-20.30

Detta är en kurs för dig som gått en av våra grund-/introduktionskurser inom Triratna.

Mer information kommer.

Kursen leds av Viriyavasin.

Retreatkostnaden inkluderar en bokningsavgift på 500 kr, se villkor för anmälan.

Ange nedan (när du öppnat bokningsformuläret) vilket pris du betalar. Reducerat pris är främst för studerande, arbetslösa, pensionärer och andra med låg inkomst. Om även det reducerade priset är för högt för dig, eller om du skulle behöva dela upp betalningen, hör av dig till centret så hittar vi en lösning. För oss är det viktigt att de som vill delta får det, oavsett ekonomisk situation. Om du har möjlighet får du gärna i samband med bokningen ge en donation (dana), vilket gör det möjligt för oss att både täcka våra kostnader och att ge lägre pris till de som behöver.

20apr(apr 20)18:0025maj(maj 25)20:30Fördjupningskurs, 20 apr

Fördjupning: Sanghajuvelens många fasetter, 9 mar - 13 apr (uppehåll 30/3)

Triratnas kännetecken
Onsdagar kl 18.00-20.30 samt en dagretreat 22 maj (kl 10.00-15.00)

Detta är en kurs för dig som gått en av våra grund-/introduktionskurser inom Triratna.

Genom buddhismens över 2500-åriga historia har ett väldigt släktträd av huvudgrenar, traditioner och skolor växt fram. Dessa har alla utgått ifrån grunden i Buddhas lära men har haft olika betoning och därmed fått sin egen prägel. Det kan bl.a. handla om vilka texter som studeras/reciteras, vilka meditationsövningar som är centrala eller hur sanghan/gemenskapen organiserar sig.

Även Buddhistiska gemenskapen Triratna är en tradition med sina kännetecknande drag och betoningar. Utifrån föredrag och i utforskande samtal kommer vi under denna kurs bekanta oss med några av dessa:

  • Vi hämtar inspiration från hela den buddhistiska traditionen
  • Tagandet av tillflykt är den mest centrala buddhistiska handlingen
  • Gemenskapen är öppen för alla
  • Även vårt arbete är en viktig del av det andliga livet
  • Konst och kultur är oerhört värdefullt
  • Vänskap med andra som delar våra ideal är oumbärligt

Kursen leds av Prasadacarin.

Kurskostnaden inkluderar en bokningsavgift på 500 kr, se villkor för anmälan.

Ange nedan (när du öppnat bokningsformuläret) vilket pris du betalar. Reducerat pris är främst för studerande, arbetslösa, pensionärer och andra med låg inkomst. Om även det reducerade priset är för högt för dig, eller om du skulle behöva dela upp betalningen, hör av dig till centret så hittar vi en lösning. För oss är det viktigt att de som vill delta får det, oavsett ekonomisk situation. Om du har möjlighet får du gärna i samband med bokningen ge en donation (dana), vilket gör det möjligt för oss att både täcka våra kostnader och att ge lägre pris till de som behöver.

09mar(mar 9)18:0013apr(apr 13)20:30Fördjupningskurs, 9 mars

Grundkurs i buddhism och meditation, 26 - 27 mars

Lördag och söndag kl 12.30-17.30

Vi lär ut två grundläggande meditationsövningar: uppmärksamhet på andningen och metta-bhavana. De är metoder för att odla medvetenhet och vänlighet gentemot sig själv och andra. Vi går också igenom grunderna i den buddhistiska läran, ett utforskande av både hjärta och sinne och som syftar till djupare insikt i tillvarons natur.

Kursen leds av Prasadacarin.

Kostnaden inkluderar en bokningsavgift på 500 kr, se villkor för anmälan.

Ange nedan (när du öppnat bokningsformuläret) vilket pris du betalar. Reducerat pris är främst för studerande, arbetslösa, pensionärer och andra med låg inkomst. Om även det reducerade priset är för högt för dig, eller om du skulle behöva dela upp betalningen, hör av dig till centret så hittar vi en lösning. För oss är det viktigt att de som vill delta får det, oavsett ekonomisk situation. Om du har möjlighet får du gärna i samband med bokningen ge en donation (dana), vilket gör det möjligt för oss att både täcka våra kostnader och att ge lägre pris till de som behöver.

26mar(mar 26)12:3027(mar 27)17:30Grundkurshelg, 26-27 mars

Grundkurs i buddhism och meditation, 19 apr - 24 maj

Tisdagar kl 18.00-20.30

Vi lär ut två grundläggande meditationsövningar: uppmärksamhet på andningen och metta-bhavana. De är metoder för att odla medvetenhet och vänlighet gentemot sig själv och andra. Vi går också igenom grunderna i den buddhistiska läran, ett utforskande av både hjärta och sinne och som syftar till djupare insikt i tillvarons natur.

Kursen leds av Achaladaya.

Kostnaden inkluderar en bokningsavgift på 500 kr, se villkor för anmälan.

Ange nedan (när du öppnat bokningsformuläret) vilket pris du betalar. Reducerat pris är främst för studerande, arbetslösa, pensionärer och andra med låg inkomst. Om även det reducerade priset är för högt för dig, eller om du skulle behöva dela upp betalningen, hör av dig till centret så hittar vi en lösning. För oss är det viktigt att de som vill delta får det, oavsett ekonomisk situation. Om du har möjlighet får du gärna i samband med bokningen ge en donation (dana), vilket gör det möjligt för oss att både täcka våra kostnader och att ge lägre pris till de som behöver.

19apr(apr 19)18:0024maj(maj 24)20:30Grundkurs, 19 apr

Grundkurshelg på Dharmagiri retreatcenter, 6 - 8 maj

Fredag kl 18.30 till söndag kl 14

Vi lär ut två grundläggande meditationsövningar: uppmärksamhet på andningen och metta-bhavana. De är metoder för att odla medvetenhet och vänlighet gentemot sig själv och andra. Vi går också igenom grunderna i den buddhistiska läran, ett utforskande av både hjärta och sinne och som syftar till djupare insikt i tillvarons natur.

Kursen leds av Shraddhamanas.

Kostnaden inkluderar en bokningsavgift på 500 kr, se villkor för anmälan.

Ange nedan (när du öppnat bokningsformuläret) vilket pris du betalar. Reducerat pris är främst för studerande, arbetslösa, pensionärer och andra med låg inkomst. Om även det reducerade priset är för högt för dig, eller om du skulle behöva dela upp betalningen, hör av dig till centret så hittar vi en lösning. För oss är det viktigt att de som vill delta får det, oavsett ekonomisk situation. Om du har möjlighet får du gärna i samband med bokningen ge en donation (dana), vilket gör det möjligt för oss att både täcka våra kostnader och att ge lägre pris till de som behöver.

06maj(maj 6)18:3008(maj 8)14:00Grundkurshelg på Dharmagiri retreatcenter, 6-8 maj

Grundkurs i buddhism och meditation, 25 jan-8 mars (uppehåll 1 mars)

Tisdagar kl 18.00-20.30

Vi lär ut två grundläggande meditationsövningar: uppmärksamhet på andningen och metta-bhavana. De är metoder för att odla medvetenhet och vänlighet gentemot sig själv och andra. Vi går också igenom grunderna i den buddhistiska läran, ett utforskande av både hjärta och sinne och som syftar till djupare insikt i tillvarons natur.

Kursen leds av Munisha och Achaladaya.

OBS! Kursen kommer att hållas delvis på engelska.

Kostnaden inkluderar en bokningsavgift på 500 kr, se villkor för anmälan.

Ange nedan (när du öppnat bokningsformuläret) vilket pris du betalar. Reducerat pris är främst för studerande, arbetslösa, pensionärer och andra med låg inkomst. Om även det reducerade priset är för högt för dig, eller om du skulle behöva dela upp betalningen, hör av dig till centret så hittar vi en lösning. För oss är det viktigt att de som vill delta får det, oavsett ekonomisk situation. Om du har möjlighet får du gärna i samband med bokningen ge en donation (dana), vilket gör det möjligt för oss att både täcka våra kostnader och att ge lägre pris till de som behöver.

25jan(jan 25)18:0008mar(mar 8)20:30Grundkurs, 25 jan

Grundkurshelg i buddhism och meditation, 5 - 6 feb

Lördag kl 10-17 (tid för lunch kl 12-13)
Söndag kl 13-17

Vi lär ut två grundläggande meditationsövningar: uppmärksamhet på andningen och metta-bhavana. De är metoder för att odla medvetenhet och vänlighet gentemot sig själv och andra. Vi går också igenom grunderna i den buddhistiska läran, ett utforskande av både hjärta och sinne och som syftar till djupare insikt i tillvarons natur.

Kursen leds av Padmasûrya.

Kostnaden inkluderar en bokningsavgift på 500 kr, se villkor för anmälan.

Ange nedan (när du öppnat bokningsformuläret) vilket pris du betalar. Reducerat pris är främst för studerande, arbetslösa, pensionärer och andra med låg inkomst. Om även det reducerade priset är för högt för dig, eller om du skulle behöva dela upp betalningen, hör av dig till centret så hittar vi en lösning. För oss är det viktigt att de som vill delta får det, oavsett ekonomisk situation. Om du har möjlighet får du gärna i samband med bokningen ge en donation (dana), vilket gör det möjligt för oss att både täcka våra kostnader och att ge lägre pris till de som behöver.

05feb(feb 5)10:0006(feb 6)17:00Grundkurshelg, 5-6 feb

Smittskydd på Stockholms buddhistcenter och Dharmagiri retreatcenter 

(Uppdat. 22 januari 2022) 

Stockholms buddhistcenter utgår från Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens beslut gällande coronaviruset (covid-19) och tar situationen på stort allvar. Vi har tagit fram riktlinjer för smittskydd i våra verksamheter där vi bl.a. har begränsat antalet deltagare - samt kommer att kräva uppvisande av vaccinationsbevis.

De allmänna råden om att stanna hemma vid även milda symptom, distansering, handhygien, extra försiktighet för riskgrupper m.m. gäller även på Stockholms buddhistcenter och Dharmagiri retreatcenter. Det är även viktigt att du följer Folkhälsomyndighetens förhållningsregler om att stanna hemma någon i hushållet är sjuk.

Vi uppmuntrar dig som vill delta i vår verksamhet att i enlighet med Folkhälsomyndighetens och Regeringens rekommendation vaccinera dig. För din egen, andra i gemenskapens (särskilt personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre) och samhällets skull. 

Hör av dig till Stockholms buddhistcenter om du har frågor kring våra rutiner!

 

Smittskydd på buddhistcentret i Stockholm

Vaccinationsbevis
I samband i med kurser eller andra aktiviteter på Stockholms buddhistcenter kommer du att behöva uppvisa giltigt vaccinationsbevis samt legitimation.

Maxantal
Tjugo personer inkl. eventuellt team är max. Det är viktigt att vi sprider ut oss i lokalen, inte minst i trängre utrymmen, som korridoren in till köket.

Handhygien
Vi tillhandahåller tvål, pappershanddukar och handsprit.

Munskydd
Varje individ väljer själv om den vill använda munskydd eller ej i våra lokaler.

Ytterligare städning
Dagens eller kvällens team/ledare ser till att ytdesinfektion används regelbundet på handtag, lampknappar och andra viktiga ytor.

 

Smittskydd på retreatcentret i Möklinta

Vaccinationsbevis
I samband i med retreater och andra aktiviteter på Dharmagiri retreatcenter kommer du att behöva uppvisa giltigt vaccinationsbevis samt legitimation.

Maxantal
Tjugo personer inkl. retreatteam är max. Det är viktigt att vi sprider ut oss, inte minst i trängre utrymmen.

Transporter
Vi tar visst ansvar för resesamordning inför retreater. Du har däremot fortsatt eget ansvar för hemtransport snarast möjligt om du utvecklar symptom. Den som inte har bil bör redan innan perioden på Dharmagiri ha en plan för att kunna bli hämtad eller liknande. Vi vet att alla inte har möjlighet att bli hämtade, men kan inte garantera när eller hur lösning för din hemresa går att hitta i händelse av symptom. Villkor som spelar in är antalet bilar, andras villighet att köra o.s.v.

Observera att skolbussen inte går från Bännbäck, utan bara från Möklinta (lite mer än en mil bort), under helger. Taxi Sala nås på 0224-123 45 eller via deras app "Taxi Västerås". I appen får den som bokar ett fast och lägre pris (ca 850 kr från Väster Bännbäck 192 till Sala).

Om någon blir sjuk på plats
Självkarantän i eget rum ordnas tills hemresa är möjlig. Vi förtydligar vilken toalett som används av personer med symptom efter behov.

Hemresa – se ovan! 

Kök och matsal
Vi förtydligar rutiner kring köket. Vi håller avstånd vid matköer, spritar händerna varje gång vi går in i matsalen och låter diskningen slutföras innan matlagningen påbörjas i köket. Vi sprider ut platserna i matsalen.

Handhygien
Vi tillhandahåller tvål, pappershanddukar och handsprit.

Munskydd
Varje individ väljer själv om den vill använda munskydd eller ej i våra lokaler.

Ytterligare städning
Ytdesinfektion används regelbundet på handtag, lampknappar och andra viktiga ytor.

Mindfulness på buddhistiskt vis
"Life with full attention"
För dig mellan 18-35 år

 

Åtta tisdagar, 31 aug-19 okt, kl 18.00-20.30

Med anledning av covid-19 har denna kurs ett begränsat antal platser för att det ska bli enklare att hålla avstånd. Mer information om riktlinjer för smittskydd hittar du här. Om vi p.g.a. restriktioner inte kan erbjuda kursen på plats erbjuder vi med stor sannolikhet kursen online istället. Vi strävar efter att meddela om detta minst två veckor innan kursstart. Om du har frågor - kontakta oss: info@stockholmsbuddhistcenter.se

Vad innebär det att leva ett liv fullt ut? Där vi inte längre försöker fånga eller skjuta ifrån oss upplevelser, utan kan bottna i livets föränderlighet. Den här kursen är till för dig som vill utforska ett liv som inte går på autopilot. Under kursen erbjuds du praktiska verktyg som du kan använda varje dag för att bemästra konsten att leva ett liv med full närvaro. Färdigheter som kan hjälpa oss att relatera till såväl kropp, känslor och tankar med nyfikenhet och värme. För ungefär tio år sedan gick jag (Viktor) själv den här kursen när den gavs för första gången i Sverige, den blev starten på en resa som i grunden förändrat hur jag ser på mig själv och andra. Så jag talar från egen erfarenhet när jag säger att det här är ett utmärkt tillfälle att börja resan mot ett mer medvetet och rikare liv.

Kursen bygger på en bok som heter Life With Full Attention med ett kapitel för varje kurstillfälle. Varje vecka börjar med en gemensam kroppsmedvetenhetsövning, följt av en kort presentation av veckans tema. Vi kommer även göra en meditation och stor vikt läggs på hemgrupper där vi hjälps åt att skräddarsy övningar som kan hjälpa varje deltagare i sin vardag, utifrån våra olika förutsättningar och villkor. Med andra ord är det här en praktisk kurs där den stora delen av kursen pågår i din vardag, och vi kommer hjälpas åt för att utforska hur Buddhas undervisning är aktuell här och nu, i varje ögonblick.

Vilka kan delta på kursen?

Alla mellan 18-35 år som vill och kan delta på hela kursen är välkomna. För att kursen ska vara hjälpsam behöver man göra ett visst åtagande, först och främst att dyka upp på kurstillfällena men även att försöka praktisera dagligen utifrån övningarna som erbjuds i kursen. Om du är osäker på om du kan delta eller har frågor om kursen får du gärna höra av dig innan du bokar.

Var och när börjar kursen?

Kursen ges på Stockholms buddhistcenter, Hornsgatan 89. Tisdagar 18:00 - 20:30. Start 31 augusti. 8 kurstillfällen.

Förutsättning för deltagande

Kursen bygger på boken Life with Full Attention av Maitreyabandhu. Det är alltså en förutsättning att du köper boken för att kunna delta på kursen. Vi rekommenderar att köpa boken innan kursen börjar, på centret eller i bokhandeln.

Hur anmäler jag mig?

Eftersom det är begränsat antal platser och vi lägger stor vikt vid åtagande behöver du göra en anmälan till kursen. Kursen är kostnadsfri (vi kommer be om donationer, vilket är helt frivilligt) och anmälan görs genom www.stockholmsbuddhistcenter.se. Tveka inte att höra av dig om du har frågor om kursen

Med värme från teamet,
Viktor, Jessica och Alexandra

31aug(aug 31)18:0019okt(okt 19)20:30Mindfulness på buddhistiskt vis, 31 aug-19 okt

31aug(aug 31)18:0019okt(okt 19)20:30Eventet är överReservlista: Mindfulness på buddhistiskt vis, 31 aug-19 okt

Dagretreat med fokus på de fem hindren

Bli vän med alla sidor av dig själv
Lördag 27 november 10.30-15.30 på centret och på Zoom

Detta är en kurs för dig som gått en av våra grund-/introduktionskurser inom Triratna.

Denna dagretreat är kopplad till fördjupningskurs online om de fem hindren, men är även öppen för andra.

De fem hindren är en traditionell lista med sinnestillstånd som "hindrar" oss från att gå djupare i meditationen, men som även dyker upp i vardagslivet och ställer till det. De fem hindren är lite som kluster: 1. begär efter sinnesintryck; 2. aversion eller hat; 3. rastlöshet och oro; 4. slöhet eller tröghet, samt slutligen 5. tvivel och obeslutsamhet. Känner du igen dem?

Vi kommer även att titta på de 5 positiva kvaliteterna, som kan växa när vi frigjort oss från hindren eller de blivit till små krusningar på sinnets yta. Under den här kursen utforskar vi både hindren och de positiva faktorerna, blir vän med dem, för de är båda naturliga delar av oss själva.

Retreaten leds av Viryabodhi.

Retreatkostnaden inkluderar en bokningsavgift på 500 kr, se villkor för anmälan.

Ange nedan (när du öppnat bokningsformuläret) vilket pris du betalar. Reducerat pris är främst för studerande, arbetslösa, pensionärer och andra med låg inkomst. Om även det reducerade priset är för högt för dig, eller om du skulle behöva dela upp betalningen, hör av dig till centret så hittar vi en lösning. För oss är det viktigt att de som vill delta får det, oavsett ekonomisk situation. Om du har möjlighet får du gärna i samband med bokningen ge en donation (dana), vilket gör det möjligt för oss att både täcka våra kostnader och att ge lägre pris till de som behöver.

27nov10:3015:30Eventet är överDagretreat på plats, 27 nov

27nov10:3015:30Eventet är överDagretreat online, 27 nov

X
X