Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Pröva dessa: Vad är Buddhism?IntroduktionskurserVad är en Retreat?

Smittskydd på Stockholms buddhistcenter

(Reviderad november 2020)

Med anledning av de nya allmänna råden från Folkhälsomyndigheten kan vi inte anordna kurser på plats på buddhistcentret. Vi flyttar därför alla aktiviteter online under resten av året. Se "Kalendarium" eller hör av dig till buddhistcentret om du har frågor eller funderingar: info@stockholmsbuddhistcenter.se

 

Nedanstående riktlinjer gällde augusti-oktober 2020 - och är förhoppningsvis vad vi kan återgå till 2021.

Stockholms buddhistcenter utgår från Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens beslut gällande coronaviruset (covid-19) och tar situationen på stort allvar. Vi har tagit fram riktlinjer för smittskydd för Stockholms buddhistcenter.

De allmänna råden om att stanna hemma vid även milda symptom, distansering, handhygien, extra försiktighet för riskgrupper m.m. gäller även på Stockholms buddhistcenter.

Symptomfrihet
OBS! Den som känner sig sjuk och uppvisar även milda symptom ska inte komma!

Maxantal
Femton personer inkl. eventuellt team är max. Det är viktigt att vi sprider ut oss i lokalen - inte minst i trängre utrymmen, som korridoren in till köket. Vi sprider även ut oss i meditationsrummet och möblerar inte om, för att behålla avstånd mellan meditationsmattor och -stolar.

Handhygien
Vi tillhandahåller tvål, pappershanddukar och handsprit.

Ytterligare städning
Dagens eller kvällens team/ledare ser till att ytdesinfektion används regelbundet på handtag, lampknappar och andra viktiga ytor.

Hör av dig till Stockholms buddhistcenter om du har frågor kring våra rutiner!

Online: Öppet Hus på Stockholms buddhistcenter Tisdag 19 januari kl 18.00-19.30 Kom och invig året och terminen med oss när vi håller ett digitalt öppet hus! Kvällen kommer att innehålla en introduktion till vårt center, ett kort föredrag om buddhism, en ledd meditation samt information om våra kommande grundkurser – varav två startar redan nu…

X
X